evs-forsidebilde

Livslang nytte av europeisk utenlandsopphold

Lise Eilin Stene fra Trondheim var Aktiv Ungdom-volontør i landsbyen Cadouin i sørvest-Frankrike i 2002. 15 år etter drar hun fortsatt nytte av erfaringene hun lærte da.
Filip Jessen og Oda Bjørnsborg er henholdsvis ny trainee og praktikant på kontoret

Nye fjes på kontoret

Et nytt år betyr nye medarbeidere på Trøndelags Europakontor. Oda Bjørnsborg er ny praktikant og Filip Jessen er ny trainee. De ser fram til en spennende arbeidshverdag i EU-hovedstaden.