Demokrati

Europas borgere delt i synet på EUs fremtid

Befolkningen i Europa er splittet når det gjelder hva de ønsker for EUs fremtid, og skillet er særlig markant mellom den såkalte eliten og folk flest, viser en ny rapport fra tenketanken Chatham House.

Skottene ser til Norden

I kjølvannet av brexit ser britene etter nye organiseringsformer. I Skottland har den nordiske modellen vakt stor interesse.