EU

Europas borgere delt i synet på EUs fremtid

Befolkningen i Europa er splittet når det gjelder hva de ønsker for EUs fremtid, og skillet er særlig markant mellom den såkalte eliten og folk flest, viser en ny rapport fra tenketanken Chatham House.

Årsrapport for EØS-midlene

Flere trønderske aktører var partnere i EØS-prosjekter i fjor. Årsrapporten og lanseringen av nye kulturprosjekter ble lagt frem på Norges EU-delegasjon i Brussel 14. og 15. juni.

Vet du hva ESA er?

I media blir ESA gjerne omtalt som "det europeiske frihandelsforbundets vaktbikkje" , ofte i sammenheng med at de åpner sak mot Norge for brudd på EØS-regelverk. Men hva gjør egentlig ESA? Vi ble invitert på besøk for å lære mer om dette.