Miljø og klima

Stort potensiale for bioenergi i Europa

Det er et stort potensiale for utvikling av mer bioenergi i Europa ettersom europeiske skoger vokser med et areal tilsvarende en hel fotballbane hvert minutt, ifølge Den europeiske biomasseforeningen (AEBIOM).

SAMARBEID OM FRAMTIDENS ENERGILØSNINGER

Aktører fra hele Europa var samlet på prosjektworkshop for energieffektivisering i Brussel 25. oktober for å dele sine prosjektideer, og utforske muligheter for samarbeid på tvers av regionene.