Nyheter

Ane Louise (t.v.) og Viktoria (t.h.). Foto: Filip Jessen.

Nye ansatte på kontoret

Ane Louise Toft Rud er ny praktikant og Viktoria Stensrud ny hospitant ved Trøndelags Europakontor.
Foto: AFP

Terroren i Brussel, ett år etter

På dagen ett år etter terrorangrepene i Brussel ble vi i London 22. mars minnet på at kampen mot radikal islamisme blir stadig mer aktuell. Men kan problemet i det hele tatt løses, og finnes de gode løsningene?
David Martin, skotsk politiker og det lengst-sittende britiske medlemmet av Europaparlamentet. Foto: Iselin Rønningsbakk.

Skotsk MEP: – Skottland bør bli medlem av EFTA

Skottland bør bli medlem av det europeiske frihandelsområdet EFTA når Storbritannia forlater EU, også dersom Storbritannia ikke selv velger å søke EFTA-medlemskap, ifølge den skotske politikeren David Martin.