« Tilbake til kalender

Seminar for medlemskommunene til Trøndelags Europakontor

Lurer du på hva din kommune kan få ut av medlemskapet i Trøndelags Europakontor og hva kontoret kan gjøre for deg?

Hva ønsker du at Trøndelags Europakontor skal gjøre for deg? Kom og fortell oss det på Scandic Hell 13. juni, når vi arrangerer et møte for alle de 17 medlemskommunene våre!

Arrangementet vil vare fra klokken 10:00-15:30 og ha hovedfokus på digitalisering og velferdsteknologi. Her vil du også få høre hvordan Molenwaard kommune i Nederland har tatt digitalisering av offentlig sektor helt ut og lagt ned rådhuset.

Klikk her for å melde deg på!

Påmeldingsfrist: 6. juni.

Deltakelse på seminaret er gratis!

Målgruppe: fagledere innen helse og omsorg, fagledere innen IKT, innkjøpsansvarlige og rådmenn.

 

Program: 

Møteleder: Jørn Arve Flått, kommunikasjonssjef i Sør-Trøndelag fylkeskommune.

09:30-10:00: Kaffe og mingling

10:00 – 10:30: Europaperspektivet
Offentlig sektor etterspørres i økende grad som partner fra FoU- og gründermiljøer. Hva kan det bety for medlemmene?
Innledning ved leder av Trøndelags Europakontor Vidar Segtnan

Lokalperspektivet
Hva kan vi få ut av vårt medlemskap? Hvordan finne gode løsninger på kommunale utfordringer? Kan vi gjøre mer sammen enn hver for oss?
Kort orientering ved representanter fra medlemskommunene, Gerhard Dalen, Trondheim kommune og Håkon Kibsgaard Jordet, Orkdalsregionen.

10:30 – 10:45 Pause og beinstrekk

10:45 – 12:00: Digitalisering av kommunale tjenester
Molenwaard kommune i Nederland har tatt digitalisering av offentlig sektor helt ut og lagt ned rådhuset. Prosjektleder Jan Meijsen kommer for å fortelle oss om deres erfaringer og løsninger.
Se mer om deres løsninger her, og se hva Aftenposten skrev om dette i mars 2015.

12:00 – 13:00 Lunsj
13:00 – 14:00 Velferdsteknologi
• Hvordan løse kommunale utfordringer i et framtidsperspektiv?
Velferdsteknologiprogrammet «Trygg der du er» ved Klara Borgen, rådgiver
Trondheim kommune
• Håkon Sivertsen fra Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU) presenterer satsinger
og resultat fra prosjekt Vältäl – et interregprosjekt med mål om å bringe sammen
kommuner med behov for velferdsteknologi og bedrifter som utvikler ulike
velferdsteknologiløsninger og støttessystemer.

14:00 – 14:15 Pause

14:15 – 15:15 Innovative offentlige anskaffelser
«Innovative offentlige anskaffelser er når det offentlige i samarbeid med en tjenestetilbyder utvikler et produkt
eller tjeneste for å tilfredsstille et behov som det ikke finnes en god nok eksisterende løsning på»
• Hilde Sætertrø, NHO, er prosjektleder i Nasjonalt program leverandørutvikling.
Leverandørutviklingsprogrammet hjelper statlige virksomheter, kommuner og
kommunale selskaper som vil bruke innovative offentlige anskaffelser for å skape
innovasjon
• NTNU Accel. De kan være med å lage de gode koblingene mellom det offentlige, og
tilbydere som er med og løser utfordringer. De vil i dette innlegget fortelle om
hvordan få til de gode løsningene når næringsliv og det offentlige kommer sammen
for å løse samfunnsutfordringer

15:15 – 15:30 Oppsummering og avslutning
Hvor går veien videre?
Ved Vidar Segtnan og møteleder Jørn Arve Flått, samt innspill fra salen.

Klikk her for å laste ned programmet.

 

Allerede påmeldt:

 1. Ingolf Zeiner Petersen, Innherred samkommune
 2. Jon Erik Englund, Innherred samkommune
 3. Kristian Styrvoll, Innherred samkommune
 4. Viggo Murvold, Levanger kommune
 5. Jan Meijsen, Molenwaard kommune i Nederland
 6. Hilde Sætertrø, NHO
 7. Roar Pedersen, Nord-Trøndelag fylkeskommune
 8. Sidsel Trønsdal, Nord-Trøndelag fylkeskommune
 9. John Tuseth, Nord-Trøndelag fylkeskommune
 10. Håkon Kibsgaard Jordet, Orkdalsregionen
 11. Reidar Buvik, SINTEF
 12. Hilde Melhus, Steinkjer kommune
 13. Sten Almås, Sør-Trøndelag fylkeskommune
 14. Kari Mette Elden, Sør-Trøndelag fylkeskommune
 15. Jørn Arve Flått, Sør-Trøndelag fylkeskommune
 16. Kjersti Kahn, Sør-Trøndelag fylkeskommune
 17. Gerhard Dalen, Trondheim kommune
 18. Elin Engen Harder, Trondheim kommune
 19. Nina Sandell, Trondheim kommune, Kommuneadvokaten
 20. Marianne Stålaker, Trondheim kommune
 21. Torunn Tømmervold, Trondheim kommune
 22. Bård Eidet, Trondheimsregionen
 23. Håkon Sivertsen, Trøndelag Forskning og Utvikling
 24. Iselin Rønningsbakk, Trøndelags Europakontor
 25. Vidar Segtnan, Trøndelags Europakontor
 26. Øystein Kvistad, Verdal kommune
Kartvisning

Om denne hendelsen

Scandic Hell, Stjørdal
Brüssel
H2020
Helse
Internasjonalisering
Konferanser
Næringsliv
Regioner
Trøndelag