Betydelig digitalt skille i Europa

Halvparten av europeiske arbeidstakere mangler essensiell digital kunnskap. Det slår en ny rapport fra Verdensbanken fast. Problemet er størst i Sør-Europa.

Besøk på NATOs hovedkvarter!

Besøk hos verdenshistoriens mektigste militærallianse gav oss statusoppdateringer på Russland, Tyrkia og de nøytrale nordiske landene.

Nytt EØS-fond lansert for sysselsetting av unge

Et nytt EØS-fond som skal gå til prosjekter for å få unge i arbeid ble lansert 26. april på Norway House i Brussel. Nå kan også norske aktører delta som kompetansepartner der midlene går til prosjektpartneren i Øst- eller Sør-Europa.