Folkevalgte til Brussel på kurs!

20. og 21. september har rundt 60 ansatte og politikere fra norske kommuner og fylkeskommuner besøkt Brussel for å bli kjent med EU, EFTA og EØS. Formålet med lynkurset var å synliggjøre hvordan EU påvirker Norge på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå.

Søker ny trainee for 2018

Trainee med ansvar for energi, klima og miljø for perioden januar til desember 2018 søkes.

Nyankommet Brussel

Kontoret har fått to nye ansatte. Andreas er ny trainee, mens Maiken er kontorets nye praktikant.