To trøndere tar 2. året på videregående i Brussel

Lea Margrethe Skatval fra Størdal og Mikael Grande fra Verdal har valgt å flytte fra Trøndelag til Belgia for å gå 2. året på videregående ved Den skandinaviske skolen i Brussel. Vi møtte dem i landlige omgivelser på den nye skolen deres 4. oktober.

Lær å skrive EU-søknader ved Nord Universitet

Er du interessert i å søke prosjektmidler fra EU og lurer på hvordan du kan skrive en best mulig søknad? Ta et kurs om EUs virkemidler for forskning og innovasjon ved Nord Universitet.

Digitalisering og regionalpolitikk i fokus under medlemsseminar

De norske regionkontorene i Brussel arrangerte 9. oktober et introduksjonsseminar for European Week of Regions and Cities, hvor over hundre representanter fra norske kommuner og fylkeskommuner deltok. Seminaret belyste temaer som digitalisering, smart spesialisering, Horisont 2020 og brexit.

Bør kjernekraft være en del av fremtidens energimiks?

EU-kommisjonen har uttalt at energimiksen i Europa må se annerledes ut innen 2030, og at særlig utslippet av klimaskadelige gasser må drastisk ned. Vi trenger energi som sørger for en sikker tilgang, stabile priser og som er tilgjengelig for forbrukerne. Kan kjernekraft være vår nye energikilde? Dette var temaet på et seminar i Brussel 14. september.