Energibyrå: – EU kan doble fornybarandelen innen 2030

EU kan øke fornybarandelen i energiforbruket sitt til 34 prosent innen 2030 – nærmest en dobling fra nåværende nivå – uten at dette vil få negative økonomiske konsekvenser, sier Det internasjonale byrået for fornybar energi (IRENA).

Elever fra Guri Kunna VGS på besøk i Brussel

En engasjert gjeng med elever og lærere fra Guri Kunna videregående skole på Frøya besøkte 15. februar Trøndelags Europakontor i Brussel for å lære mer om hvordan norsk fiske og fiskeoppdrett påvirkes av det som skjer i EU.

EU vil øke gjenvinningen av plast

EU ønsker å øke andelen plastemballasje som blir resirkulert fra under 30 prosent i dag til minst 55 prosent innen 2030, fortalte en representant fra EU-kommisjonen på et seminar i Brussel 13. februar.

Offentlige anskaffelser kan fremme innovasjon

Innkjøp fra det offentlige kan bidra til innovasjon og økt bruk av klimavennlige løsninger dersom man ikke fokuserer kun på pris og stiller konkrete utslippskrav. Det var budskapet på et seminar i Brussel 13. februar.

ER DU VÅR NYE TRAINEE?

Trøndelags Europakontor søker en trainee for utplassering ved kontoret i Brussel fra tidlig september 2018 til slutten av juni 2019.