Trøndelags Europakontor var på karrieredagen på NTNU

Vi på Trøndelags Europakontor tok turen til Trondheim for å delta på karrieredagen på NTNU Dragvoll 8. februar. Der informerte vi samfunnsengasjerte studenter om trainee- og praktikantordningen vår.

Nytt EØS-fond vil styrke regionalt samarbeid i Europa

Samarbeid på tvers av landegrenser skaper viktige arenaer for å finne felles løsninger på felles utfordringer. Nå har EØS-midlene etablert et nytt fond som skal støtte samarbeidsprosjekter på tvers av regioner og land i Europa.

Europastudenter på tur til Brussel

Den siste uka i januar gjennomførte linjeforeningen for europastudier ved NTNU, Eureka, én ukes studietur til Brussel for å besøke institusjonene de normalt har forelesninger om.