MPA-studenter på tur til Brussel

Den andre uka i april tilbrakte studenter fra NTNUs masterprogram i offentlig administrasjon (MPA) fire dager i Brussel for å lære om EU-systemet og om Norges forhold til EU.

Bruk av fornybar energi øker i Europa

Ett av målene i Europa2020-strategien er at innen 2020 skal 20 prosent av det totale energiforbruket i EU komme fra fornybare energikilder. Tall fra Eurostat viser at andelen var på 17 prosent ved utgangen av 2016. Dette er en dobling siden år 20

Norge bidrar til bedre fengsler i Latvia

Med støtte fra Norge har et fengsel utenfor Latvias hovedstad Riga fått et nytt rehabiliteringssenter for innsatte som sliter med narkotika- og alkoholproblemer. Vi på Trøndelags Europakontor besøkte fengselet 16. mars.