Forsker: – Terror må bekjempes lokalt

Terrorisme og radikalisering må bekjempes på lokalt nivå, og det er derfor det lokale politiet som har den viktigste jobben når det gjelder å forhindre terrorangrep, sa forsker Alexander Ritzmann på en konferanse i Brussel 16. mai.
av Eanna Kelly

EU vil kraftig øke satsingen på forskning og innovasjon

EU ønsker å øke budsjettet til forskning og innovasjon med 49 prosent i perioden 2021-2027 sammenliknet med den nåværende budsjettperioden (2014-2020), viser EU-kommisjonens forslag til nytt langtidsbudsjett, som ble lagt frem 2. mai.

Trøndelagskontorets første baby er født

Trøndelags Europakontor har som målsetting å bidra til vekst i Trøndelag. Når viser det seg at kontoret også har hatt en viss innvirkning på befolkningsveksten!