Søk støtte til kreativ næring

Fristen for å søke tildeling fra EU-programmet Kreativt Europa for 2019 nærmer seg med stormskritt. Tirsdag 11. desember kl. 12.00 er siste frist. Flere trønderske organisasjoner har de siste årene nytt godt av deltagelse i samarbeidsprosjekter gjennom Kreativt Europa. Her kan blant annet Teaterhuset Avant Garden og Trondheimsolistene nevnes. Likevel er det fortsatt rom for langt flere.

Trøndere utforsket EØS-finansierte muligheter

Gjennom EØS-finansiering kan norske aktører delta i prosjektsamarbeid med andre land i Europa. Trøndelags Europakontor, Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune inviterte derfor til seminar for å inspirere og informere om hvordan trønderske aktører kan benytte seg av disse mulighetene, den 26. oktober.