Stort engasjement under Trøndelags Europakontor sitt strategiseminar

Hvilken funksjon skal Trøndelags Europakontor fylle fremover? Dette var ett av spørsmålene omlag 25 representanter fra kontorets medlemsmasse diskuterte under et strategiseminar i Rådhuset i Trondheim 30. januar. Gjennom tematiske innspillsrunder og felles idemyldring ble det meislet ut et utgangspunkt for kontorets nye strategi.

Hilsen ved årets begynnelse fra daglig leder

– Det har nå gått fem måneder siden jeg startet som daglig leder ved Trøndelags Europakontor. Det har vært en spennende reise, skriver vår daglige leder, Heidi Fossland.