Hilsen ved årets begynnelse fra daglig leder

Heidi Fossland fremhevet betydningen av å bygge europeiske lag for å skape kunnskap og få trøndersk innovasjonskraft under Trønderlagsmøtet på Hell 10. januar. Foto: Trøndelags Europakontor.

Like før jeg tiltrådte stillingen siterte jeg utenriksministeren i en signert-artikkel i Adresseavisen: “Ofte blir samarbeid med Europa framstilt som noe vi må gjøre. Sannheten er at samarbeidet er noe vi ønsker”. Jeg viste til at dette er utgangspunktet for at en rekke trønderske aktører har gått sammen om å danne sitt eget kontor i EU-hovedstaden. For det som skjer i Brussel og EU angår oss nemlig i stor grad. Herfra meisles politikk som former utviklingen i Europa, Norge og Trøndelag. Politikk som åpner for muligheter til handel, kunnskapsbygging, innovasjon og videreutvikling i vår region.

Aktivitetsnivået i høst har vært stort ved Europakontoret, og en rekke nye aktiviteter er igangsatt som vi vil se resultater av fremover. Vi har utforsket flere av EU sine finansieringsordninger, og blant annet vært sentral i etableringen av EU-nettverket Horisont Trøndelag. Nettverket har mål om å få flere EU-finansierte Horisont-prosjekt til regionen. Vi vil ta utgangspunkt i utfordringer trøndersk offentlig sektor står overfor, og inviterer FoU-miljø og næringsliv til å bidra med løsninger. Under Trøndelagsmøtet 10. januar 2019 presenterte tre av våre medlemmer sine utfordringer i et side-event. Dette er starten på å bygge regionale lag. Etter å ha bygd trønderske lag, vil vi søke europeiske partnere som kan delta i innovative løsninger på offentlig sektors tjenesteproduksjon eller samfunnsutfordringer. Jeg har tro på Horisont-satsingen, og ser frem til å møte deres engasjement.

Sammen med våre medlemmer legger vi nå en ny strategi for kontoret. Vi snur de fleste steiner, og stiller spørsmål ved hvilken funksjon vi skal ha for Trøndelag fremover og hvilke tematiske områder vi spesielt skal vie oppmerksomhet. Vårt mål er å utgjøre en enda større forskjell. 30. januar 2019 inviterer vi til et strategiseminar i Trondheim. I denne sammenheng har vi også publisert et debattmagasin, der flere engasjerte beslutningstakere fra både Brussel og Trøndelag deler sine tanker.

Jeg har lyst til å takke alle dere jeg har møtt og hatt gode samtaler med, både i Brussel og i Trøndelag, mine første måneder i stillingen i 2018. Skal vi lykkes med å bygge mer kunnskap sammen med Europa, få mer ut av EU sine finansieringsordninger og synliggjøre våre trønderske styrker og interesser i EU-systemet og blant europeiske regioner med tilstedeværelse i Brussel, så er det helt nødvendig med en tett og god dialog mellom oss.

Vårt kontor i Brussel er nå i ferd med å fylles med flere communication officers. I tillegg til vår rådgiver Andreas Karmhus og Randi Johanne Hoseth, som allerede er relativt varme ved kontoret, har vi nå også ønsket Joachim Vigrestad og Kristoffer Vold Ulvestad velkommen. I februar kommer også Emilia Ryen. Dette betyr at kontoret vil få fylt alle sine seks arbeidsplasser denne våren. Vi ser frem til aktiv samhandling i 2019.

Heidi Fossland

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Spennende nyheter rett i innboksen