Stort engasjement under Trøndelags Europakontor sitt strategiseminar

Tre overordnede målsettinger sto på strategiseminarets dagsorden. For det første skulle seminaret forankre kontorets fremtidige strategi blant de nåværende medlemmene. Videre var det ønsket å samle innspill og råd til utformingen av strategien. Avslutningsvis ble fellesskapet oppfordret til å fremme konkrete tiltak og aktiviteter kontoret skal rette oppmerksomhet mot i tiden fremover.

Randi Ness, tidligere trainee ved Trøndelags Europakontor, rådgiver for Jens Stoltenberg over flere år og nå manager hos PWC i Trondheim, bidro med å lede forsamlingen gjennom dagen.

Randi Ness gjorde en glimrende jobb som fasilitator under strategiseminaret. Foto: Trøndelags Europakonotr.

Hvilken funksjon bør Trøndelags Europakontor ha?

De norske europakontorene har ulike fokus for sine aktiviteter. Det finnes nemlig et mangfold av funksjoner et regionkontor i Brussel kan fylle. For å nevne noen, kan for eksempel Trøndelags Europakontor være påvirker og søke innflytelse over politikk som formes i EU, være ambassadør gjennom å formidle trønderske styrker, være lyttepost for endringer og muligheter, eller være speider etter relevant informasjon og beste praksis for kunnskapsbygging og innovasjon. Strategiseminaret sine deltakere utfordret Trøndelags Europakontor til å ta en koblerrolle. Gjennom å introdusere trønderske aktører for beste praksis, og sørge for økt samhandling og samskaping med europeiske aktører, skal kontoret bidra til utvikling av ny kunnskap og innovasjon for sine medlemmer.

Hvilke tematiske områder skal Trøndelags Europakontor satse på?

Mulighetene er mange, og det kan være krevende å forutsi med sikkerhet hvilke tema som vil dominere det politiske landskapet de neste årene. Likevel fremstår det som avgjørende å tenke strategisk rundt hvilke områder Trøndelags Europakontor skal rette oppmerksomhet mot fremover. Dette for å sikre at kontorets ressurser i størst mulig grad benyttes til å skape det Trøndelag vi ønsker å bli. Under strategiseminaret ble det uttrykt at FN sine bærekraftsmål må ligge til grunn for kontoret sin satsing. Disse bærekraftsmålene kan være et fundament for utviklingen av vår offentlige sektor. Trøndelags Europakontor sine medlemmer er nemlig opptatt av at kontoret skal utforske utfordringer offentlige aktører står overfor, og følgelig bidra til å skape nye løsninger for tjenesteproduksjon og samfunnsutvikling. I dette ligger en rekke satsingsområder som både Trøndelag og Europa viser interesse for, som for eksempel behovet for å utvikle en sirkulær økonomi eller å skape fremtidens energisystemer. Trøndelag som matregion, med ressurser av høy kvalitet fra både land og hav, ble også trukket frem som et potensielt satsingsområde.

Å kunne forutsi fremtiden, er imidlertid utfordrende. Derfor ble det også understreket at Trøndelags Europakontor må evne å være et tilpasningsdyktig og fleksibelt kontor, som møter dagsaktuelle problemstillinger.     

Hva mener du?

Det som skjer i Europa, EU og Brussel har betydning for oss på mange måter. Derfor har Trøndelags Europakontor invitert til debatt rundt hvilken rolle vi skal ta i EU-hovedstaden, og hvilke satsingsområder vi skal rette oppmerksomhet mot. Hvordan mener du at kontoret burde rigge seg for å møte fremtiden, og kunne utgjøre størst mulig forskjell for vår region?

Du inviteres til å delta i debatten! Fyll ut denne spørreundersøkelsen.

La deg gjerne inspirere av Trøndelags Europakontor sitt debattmagasin, “Hvordan holde følge med Europa?”.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Spennende nyheter rett i innboksen