Europadagene 7.-10. mai 2019 i Trondheim

Det som startet med et ønske fra EUs delegasjon til Norge om å markere Europadagen den 9. mai i Trondheim, har nå blitt til Europadagene. Trøndelag samhandler med Europa på mange områder. Norges avtaler med EU gir norske aktører mulighet til å operere fritt i EUs indre marked. Over 75 prosent av vår eksport går til EUs medlemsland. I tillegg gir EØS-avtalen oss mulighet til å delta i flere av EUs programmer. Av disse er Kreativt Europa, Horisont 2020 og Erasmus+ særlig populære. For å sikre videre suksess innenfor programmene, bør Trøndelag begynne å forberede seg på EUs neste programperiode allerede nå. Dette er det mulighet til under Europadagene.

Som en forsmak på ukens tematiske program, deltar EUs ambassadør til Norge, Thierry Béchet, på SINTEF og NTNUs Ocean Week mandag 6. mai. Her vil forskere, aktivister, industrien, representanter fra regjeringen med flere samles for å oppmuntre til innovasjon og dialog om havet.  Mer om Ocean Week og påmelding finner du her.

Tirsdag 7. mai åpner Trøndelags Europakontor Europadagene med frokostseminaret Trøndelag i møte med Europa hos SpareBank 1 SMN klokken 08.30. Temaet for seminaret er den kommende utgaven av Erasmus+, EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett. I tidligere programperioder har Trøndelag vært best i landet på å nyttiggjøre seg av Erasmus+. Dersom Norge også ønsker å delta i dette programmet i kommende programperiode, vil Trøndelag møte en ny utgave av Erasmus+ fra og med 2021. Seminaret vil gi et innblikk i hvordan denne utgaven vil se ut. Fordi suksessraten for deltakelse i EUs programmer ofte avhenger av kunnskap og gode forberedelser, vil også aktører med erfaring fra nåværende programperiode være tilstede under seminaret for å fortelle om disse. Slik kan trønderske aktører komme tidlig i gang med sine forberedelser, og være klare til å nyttiggjøre seg av programmet når det rulles ut. Følg denne lenken for påmelding.

Onsdag 8. mai inviterer Trøndelags Europakontor, Trøndelag fylkeskommune, Trondheim kommune og Kulturrådet til et Kreativt Europa-verksted hos SpareBank 1 SMN klokken 09.30. Her vil det holdes et informasjonsmøte, samt et påfølgende prosjektverksted, om Kreativt Europa, EUs program for de kreative og kulturelle sektorene. Kulturrådet, ved Kreativt Europa-desken, vil også være tilgjengelig for individuell veiledning dagen etter, torsdag 9. mai. Verkstedet er interessant for deg som ønsker mer kunnskap om internasjonalt kultursamarbeid, å lære mer om finansieringsmuligheter for europeiske prosjekter, eller har en prosjektidé du vil få tilbakemelding på. Som deltaker får du et innblikk i hvilke muligheter som ligger i programmet, i tillegg til tips om hvordan du kan søke om støtte til et prosjekt. Du vil også få mulighet til å lære av erfaringer fra andre som har deltatt i Kreativt Europa-prosjekter. Følg denne lenken for påmelding.

Videre arrangerer Næringsforeningen i Trondheimsregionen sitt internasjonale fagråd konferansen “Internasjonal dag – Trøndersk næringsliv ut i Europa” klokken 12.00 hos DNB på Beddingen. Årets konferanse har oppmerksomheten rettet mot Europa. EUs Ambassadør til Norge, Thierry Béchet, vil blant annet holde foredraget «EU Trade Policy in an Unstable World – And Why Norway is an Important Partner». Konferansens deltakere får mulighet til å lære av spennende bedrifters erfaringer med internasjonal konkurranse, gjennom case-presentasjoner. Arne Hjeltnes er dagens konferansier, og vil selv holde et innlegg om kulturforskjeller på humoristisk vis. Mer informasjon om konferansen og påmelding finner du her.

Torsdag 9. mai holder EUs ambassadør til Norge, Thierry Béchet, et åpent foredrag på NTNU med tittelen “Den politiske situasjonen i Europa og Europaparlamentsvalget”. Den 9. mai markeres også selve Europadagen, også kjent som EUs unionsdag. Dagen feires over hele Europa hvert år, først og fremst til minne om Schuman-erklæringen, men også som en bevisstgjøring rundt europeisk samarbeid. EUs delegasjon til Norge har hatt tradisjon for å invitere til en markering av dagen i Oslo, men har i år valgt å legge den til Erkebispegården i Trondheim. Representanter fra Trøndelags Europakontor, Forskningsrådet, SINTEF, NTNU, samt EU-ambassadøren, kommer også til å møtes til et lunsjmøte i SINTEFs lokaler denne dagen.

Fredag 10. mai, fra klokken 09.00 til 12.00, er det EU-programmet Horizon Europe som vil være i fokus. NTNU og Norges forskningsråd arrangerer da workshopen Getting ready for Horizon Europe med Dr. Sean McCarthy. Her vil det bli sett nærmere på overgangen fra Horisont 2020 til Horisont Europa, formelle prosesser med relevans for å kunne forberede seg til det kommende Horisont Europa, muligheter for deltakelse i beslutningsprosser (lobbying), EIC (European Innovation Council), europeiske partnerskap, synergier med andre program m.m. Mer informasjon og påmelding finner du her.

Mer informasjon kommer.
Følg Trøndelags Europakontor og Europadagene på Facebook for å holde deg oppdatert!

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Spennende nyheter rett i innboksen