Trøndelag vant europamesterskapet i EU-finansiert energiforskning

Tor Ivar Eikaas, leder ved Forskningsrådets Brusselkontor.

Heidi Fossland, daglig leder ved Trøndelags Europakontor.

Trøndelag, Norge og Europa har store felles samfunnsutfordringer som verdens største forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020 prøver å finne løsninger på. Behovet for en økt satsning på fornybar energi er en av dem. I fjor bidro norsk næringsliv, offentlig sektor og akademia med forslag til løsninger på ulike energiutfordringer. Dette resulterte i at rekordmye prosjektmidler fra EU fant veien til Trøndelag. Fellesnevneren for prosjektene som har mottatt midler er at de alle bidrar til omstillingen som kreves for å kunne realisere et grønt skifte.

Aldri før har norske aktører på energifeltet gjort det så bra i utlysninger fra EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont 2020. Spesielt bra har trønderske aktører gjort det. Omlag 60 prosent av EU-midlene som ble tildelt norske forsknings- og innovasjonsprosjekter innen energi gikk nemlig i fjor til institusjoner eller bedrifter i Trøndelag. Ett av de nye prosjektene som ble tildelt finansiering er +CityxChange, der Trondheim er plukket ut og skal være et eksempel for andre europeiske byer, en såkalt EU fyrtårnsby. Tre fullskala pilotprosjekter skal bygges i Trondheim for å utvikle fremtidens smarte energiløsninger. Budsjettet er på hele 190 millioner kroner, der mesteparten kommer tilføres trønderske aktører. En annen satsing fra EU er forskningsprosjektet Arbaheat, der SINTEF spiller en sentral rolle. Prosjektet ledes av norske Arbaflame AS, og har fått hele 180 millioner kroner i EU-støtte. Målet med prosjektet er å konvertere et kullkraftverk i Nederland til å bruke fornybare pellets utviklet av Arbaflame. Pelletsene har nesten de samme egenskapene som kull, men er fornybare og kutter CO2-utslippene med 90 prosent.

Disse eksemplene illustrerer at Norges langsiktige satsing på kunnskap, kompetanse og ny teknologi er vellykket, og at norske forsknings- og teknologimiljøer nå er med på å lede an i utviklingen av nye energiløsninger i Europa. Selv om Norge og Trøndelag ligger på europatoppen i å hente ut finansiering til forsknings- og innovasjonsprosjekter innen energi, finnes et uutnyttet potensial og store beløp å hente fremover. EU legger nå sitt nye langtidsbudsjett med en forsterket satsing på forskning, kunnskapsbygging og innovasjon. Her har Norge gjennom EØS-avtalen lik rett som et EU-medlemsland til å delta i kunnskapsbyggingen og innovasjonen. Det handler om å gripe mulighetene. Med god hjelp av blant annet Forskningsrådet har mange norske bedrifter lykkes med å få EU-finansiering til sine prosjekter. Nå er tiden for å vurdere om også din virksomhet kan bidra med løsninger på ulike samfunnsutfordringer og samtidig få finansiering.

Kronikken ble publisert i Trønderavisa 14. mars.

I Trøndelag vil det nye trønderske EU-nettverket Horisont Trøndelag kunne være til hjelp og muliggjøre nettopp med dette. Nettverket som er finansiert av Forskningsrådet, og består av partnerne Innovasjon Norge, Nord universitet, NTNU, SINTEF, Trondheim kommune, Trøndelags Europakontor, Trøndelag Forskning og Utvikling og Trøndelags fylkeskommune, har mål om å gjøre søknadsprosessen enklere. Sist uke samlet nettverket derfor flere titalls regionale rådgivere med kompetanse innenfor EU-prosjekter. Rådgiverne tar rollen som et regionalt hjelpekorps for trønderske organisasjoner som ønsker å søke på et EU-finansierte Horisont-prosjekt.

En sterkere bevissthet rundt en samlet regional innsats mot EUs forsknings- og innovasjonsprogram er særlig viktig med tanke på at Horisont 2020s etterfølger, Horisont Europa. I EUs neste langtidsbudsjett foreslås nemlig en økning i forsknings- og innovasjonsfinansieringen. Med et større budsjett følger også større ambisjoner. Med en rolle i både +CityxChange, Horisont Trøndelag og en generell ambisjon om å kunne koble Trøndelag med Europa, er dette noe Trøndelags Europakontor jobber aktivt med. Kontoret, som er lokalisert i EU-hovedstaden Brussel, ønsker å være en strategisk kompetansepartner i EU- og EØS-relaterte tema for sine medlemmer i Trøndelag. Dette ikke bare for å bistå medlemmene i å hente hjem EU-finansiering, men også for å tydeliggjøre mulighetene innenfor europeisk samarbeid for Trøndelag, hvor verdien av deltakelsen går langt utover finansieringen man konkurrerer seg til. Et internasjonalt nettverk og en kompetansebygging som gir konkurransekraft er viktige merverdier.

Trøndelag topper statistikken over tildeling av EU-midler til energiforskning, men hvorfor stoppe der? Gjennom samarbeid på tvers av landegrenser kan vi sammen vokse, samt forberede oss på å møte fremtidens utfordringer.

Dette innlegget ble først publisert i Trønderavisa 14. mars 2019.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Spennende nyheter rett i innboksen