Horisont Trøndelag inviterer til forum om sirkulær- og bioøkonomi

Ønsker du å bli med på å søke om EU-midler til et offentlig-privat samarbeid om sirkulær- eller bioøkonomi? Hold av tirsdag 28. mai kl. 10.00-13.00! Horisont Trøndelag inviterer til forumsmøte i Rådhuset i Trondheim, for å diskutere mulige EU-søknader.

Europa på besøk i Trøndelag – Europadagene 2019

Den andre uka i mai arrangerte Trøndelags Europakontor, i samarbeid med EUs delegasjon til Norge og flere trønderske aktører, Europadagene i Trondheim. En rekke seminarer, kombinert med besøk til trønderske bedrifter og FoU-aktører og en markering av Europadagen, gjorde uken til en stor suksess

Frokostseminar om Erasmus+

- Utveksling av erfaring og kunnskap over landegrenser har blitt en integrert del av moderne utdanning med programmet Erasmus+, sa EU ambassadør Thierry i sin innledning til dagens frokostseminar om programmet for utdanning, opplæring ungdom og idrett.

Europa kommer til Trøndelag

Den 7.-10. mai arrangeres Europadagene for første gang i Trondheim. I en kronikk publisert i Adresseavisen forteller EUs ambassadør til Norge, Thierry Béchet, og vår daglige leder, Heidi Fossland, hva dagene skal legge til rette for.