Europa på besøk i Trøndelag – Europadagene 2019

Med utgangspunkt i et ønske fra EUs ambassadør til Norge, Thierry Béchet, om å legge årets markering av Europadagen til Trondheim, og Trøndelags Europakontors satsning på å informere trønderske aktører om samarbeidsmulighetene innen EUs innovasjon- og forskningsprogrammer, gikk vi sammen om å arrangere Europadagene 2019.

Fra fiskefôr til vindmøller

Det skjer mye på innovasjonsfronten i Trøndelag som delvis finansieres av EU. EU-ambassadøren var interessert i å besøke bedrifter og forsknings- og innovasjonsprosjekter med tette bånd til Europa. Sammen med Sparebank1 SMN ble bedriften Planktonic besøkt. Gjennom en unik fryseteknikk produserer Plantonic levende og bærekraftig fiskefôr basert på høsting av rur. Bedriften har fått støtte i to runder av gjennom EU-programmet Horisont 2020

Besøk hos Planctonic

Deretter gikk turen til inkubatormiljøet FAKTRY på Sluppen, sammen med DNB. Inkubatorsjef Charlotte Sørensen og bedriftene Mode sensors, Briks, Dropracks og Flying Foil presenterte sine forretningsidéer og demonstrerte ulike prototyper. På Rådhuset stilte rådmann Morten Wolden og ledelsen for smartbyprosjektet +CityxChange opp med en informativ presentasjon. Dette prosjektet skal vise vei for energiløsninger i Europa, samt bidra til Trondheims arbeid med FNs bærekraftsmål.

Her viser bedriften fra Dropracks fram sin innovative løsning

Dagen ble avsluttet med at TrønderEnergi og Trøndelags Europakontor tok med ambassadør Béchet til Remote-prosjektet på Byneset. Remote handler om å gjøre isolerte strømnett helt selvforsynte med fornybar elektrisitet. På Byneset kombinerer TrønderEnergi vindmøller, solceller og brenselceller for å oppnå dette. I fremtiden ser det midtnorske energiselskapet for seg at slike løsninger skal benyttes på avsidesliggende øyer i havgapet og i land med en underutviklet infrastruktur.

–  Vi er veldig fornøyde med deltakelsen i Horisont 2020 og takknemlige overfor EU, sa Berhard Kvaal fra TrønderEnergi til representantene fra EUs delegasjon til Norge og EU-ambassadøren.

TrønderEnergis Remote-prosjekt på Byneset

Ungdomsmobilitet, kultursamarbeid og eksport til Europa

På tirsdag sto EU-programmet Erasmus+ på dagsorden. Under frokostseminaret – som ble moderert av Europakontorets direktør, Heidi Fossland – lærte et femtiitalls deltakere fra kommune-, skole- og universitetssektoren om mulighetene Erasmus+ gir til institusjonell læring og utvikling av lokalt næringsliv, i tillegg til kunnskapsbygging gjennom elevutveksling. Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (DIKU) ga i tillegg innsikt i det kommende Erasmus+-programmet, som starter opp i 2021.

På onsdag var Trøndelags Europakontor i SpareBank1 SMNs lokaler, hvor det i samarbeid med Trøndelag fylkeskommune, Trondheim kommune og Kulturrådet ble arrangert et informasjonsseminar og prosjektverksted for å få flere trønderske kulturaktører til å delta i  EU-programmet Kreativt Europa. Programmet er lite kjent i Trøndelag, og seminaret var ment for å stimulere til økt bruk. På seminaret kom det blant annet fram at 3,8 % av jobbene i EU er kulturrelatert.

–  Kreativt Europa er viktig for å sikre det kulturelle og språklige mangfoldet i Europa, sa ambassadør Bechet da han åpnet seminaret.

Senere på dagen arrangerte Næringsforeningen i Trondheimsregionen «Internasjonal dag – Trøndersk næringsliv ut i Europa» med Arne Hjeltnes som konferansier. Heidi Fossland, fortalte også om Trøndelags Europakontor sitt arbeid i Brussel, mulighetene som ligger i ulike europeiske samarbeidsprogram og hvor viktig europeisk samarbeid er for trøndersk næringsutvikling.

Ambassadør Bechet hos på Internasjonal dag

Markering av Europadagen

Europadagene kulminerte på selveste Europadagen 9. mai. Dagen startet med at det ble arrangert et felles lunsjmøte for SINTEF, NTNU, EUs delegasjon til Norge og Trøndelags Europakontor om EUs forskningsagenda og hva norske kunnskapsinstitusjoner kan bidra til i utvikling i Europa. Her fikk SINTEF og NTNU formidlet hvor viktig Horisont 2020 er i deres satsing.

Heidi Fossland i møte med NTNU og SINTEF

Deretter sto markering av Europadagen i Erkebispegården for tur. På mottagelsen holdt studenter fra NTNUs program for europastudier, EU-ambassadøren og Europakontorets Heidi Fossland appeller. I sitt innlegg trakk ambassadør Béchet fram det gode samarbeidet mellom delegasjonen og Trøndelags Europakontor som essensielt for at så mange var samlet i Erkebispegården.

Heidi Fossland holder appell under Europadagen
Mottagelse under Europadagen

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Spennende nyheter rett i innboksen