Frokostseminar om Erasmus+

Daglig leder ved Trøndelags Europakontor, Heidi Fossland, ønsker velkommen til frokostseminar om Erasmus+ i Trondheim. Foto: Trøndelags Europakontor

Under seminaret, som ble arrangert av Trøndelags Europakontor, ble det presentert interessante eksempler fra skoler og universiteter i Trøndelag som illustrerte nettopp dette.

Med sine internasjonale prosjekter forbereder Verdal videregående skole sine yrkesfagelever på et internasjonalt arbeidsliv. Deltakelse i europeiske samarbeidsprosjekter har gitt skolen et nettverk med fagmiljøer i hele Europa som deres elever, lærere og samarbeidsbedrifter i Trøndelag drar nytte av.

Europastudier på NTNU benytter seg av et utvalg av mulighetene i Erasmus+ for å skreddersy et internasjonalt rettet program. NTNU utnytter Erasmus+ for å sende sine elever på utveksling, og bygge bro mellom akademia og utdanning ved å involvere studenter i forskningsprosjekter.

Videre bruker Byåsen videregående samarbeid med utenlandske skoler som en del av arbeidet med interne målsetninger, som for eksempel bedre stressmestring hos elevene. Byåsen samarbeider om dette med islandske og østerrikske skoler.

Frokostseminar i Sparebanken 1 SMNs lokaler i Trondheim. Foto: Trøndelags Europakontor.

Nidarvoll, som startet sitt internasjonale arbeid i 2017, deltar allerede i prosjekter som strekker seg fra iPad i undervisning til å løse utfordringer med sosioemosjonelle vansker hos elevene.

Wolfgang Lachet fra NTNU kommenterer den nye utgaven av Erasmus+. Foto: Trøndelags Europakontor

– Samarbeidet med læresteder i Europa gir små drypp med kunnskap og inspirasjon som sprer seg i organisasjonen og som kommer ut i undervisningen til elevene, sa Hans Lervik ved Nidarvoll skole. Fellesnevneren for institusjonene som presenterte sine erfaringer i dag er at god forankring innad i organisasjonene er sentralt for å lykkes.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Spennende nyheter rett i innboksen