Lederen for EUs innbyggerdialog på besøk

Innbyggerinvolvering er viktig for at byer og kommuner skal kunne danne gode kunnskapsgrunnlag og dermed ta treffsikre valg. Når beslutningstakere rådfører seg med innbyggere får de blant annet tilgang på lokalkunnskap, forankret beslutninger, skapt engasjement og bygget fellesskap. Dette er årsak til at flere kommuner i Trøndelag og Europa har innbyggerinvolvering høyt på agendaen.

By- og regionuka i Brussel (EWRC) 2019. Sett av 7. til 10. oktober!

Brussels største kunnskapsdelingsfestival, European Week of Regions and Cities (EWRC), har publisert en oversikt over årets seminarer og arrangement. For å gjøre det lett for våre medlemmer har Trøndelags Europakontor laget et “løypekart” over de seminarene vi mener er mest relevante.