Trøndelags hurtigbåtprosjekt valgt ut til Polis-konferansen

Polis er et nettverk av europeiske byer og regioner som arbeider for å utvikle innovative teknologier og politikk for lokal transport. Dette gjøres gjennom integrerte strategier med både økonomiske, sosiale og miljømessige dimensjoner. For å samle aktører som arbeider med innovasjon innenfor transport, inviterer nettverket til en stor konferanse i Brussel en gang i året. Selv om Trøndelag fylkeskommune ikke er medlem av nettverket, har de nå blitt valgt ut til å presentere hurtigbåtprosjektet sitt under årets konferanse.Trøndelags Europakontor har bistått i dette arbeidet.

Å utvikle utslippsfrie transporttjenester er en nøkkelprioritet for Trøndelag fylkeskommune. Fylkeskommunen har særlig satt bruken av hurtigbåter som et offentlig transportmiddel i fokus, da miljøutslippene fra disse er enorme – og utslippsfrie hurtigbåter enda ikke eksisterer. Fylkeskommunen igangsatte et prosjekt for å utvikle nullutslippshurtigbåter i 2017, og de ulike prototypene demonstreres denne sommeren. Disse vil bli de første i verden, og skal etter planen leveres tidlig på 2020-tallet.

At fylkeskommunen får presentere prosjektet sitt på Polis-konferansen er svært viktig, med tanke på at løsningen vil kunne eksporteres og benyttes i mange europeiske regioner. Med mer enn 550 deltakere fra både offentlig og privat sektor, er Polis-konferansen akkurat den typen arena prosjektet bør vises frem på for å stimulere til mer oppmerksomhet rundt nullutslippshurtigbåter.

Følg med på Trøndelag Europakontor sin Facebook-side for mer informasjon om konferansen.

Registreringen åpner i juni.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Spennende nyheter rett i innboksen