Alt ligger til rette for at norske regioner kan vokse i biosirkulærøkonomien

De biologiske næringene står sentralt i Trøndelag. Sammen med resten av Europa må vi bli bedre på å utnytte det biologiske råstoffet som inngår i disse næringene. Dette er budskapet i en kronikk skrevet av Lars Bendik Austmo, stasjonssjef ved NIBIO Steinkjer og daglig leder ved Trøndelags Europakontor, Heidi Fossland.