Alt ligger til rette for at norske regioner kan vokse i biosirkulærøkonomien

For å sikre de biologiske næringenes lønnsomhet og bærekraft er det viktig at vi finner kreative løsninger for ombruk av det biologiske råstoffet. Dette forutsetter at vi klarer å trekke på bredden av fagmiljøer i Trøndelag. Som Trøndelags Strategi for innovasjon og verdiskaping påpeker, ligger et stort potensial i å utbedre koblingen mellom produksjonsmiljøene, teknologimiljøene og forskningsmiljøene i regionen – gjerne i samarbeid med de fremste regionene i Europa. 

Kronikken ble publisert i Adressa 2. juli.

En sirkulær bioøkonomi dreier seg om å utnytte potensialet for ombruk av biologisk råstoff. – Ombruk er bindeleddet i de bioøkonomiske verdikjedene, som skal gjøre industrien bærekraftig og lønnsom ved å maksimere utnyttelsen av ressursene, skriver Austmo og Fossland i kronikken som ble publisert i Adresseavisen. Tanken er at produkter, eller avfall, i enden av sin livssyklus i en verdikjede resirkuleres for å anvendes som ressurser i en annen.

Som et ledd i dette arbeidet ønsker vi å invitere til et seminar på bioøkonomiklyngen InnoCamp under forskningsdagene den 18. september. Her deltar NIBIO, Trøndelags Europakontor, Innovasjon Norge og Forskningsrådet.

Kronikken, som ble publisert i Adresseavisen tirsdag 2. juli, kan leses i sin helhet her.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Spennende nyheter rett i innboksen