Workshop om strategisk tilnærming til internasjonal samhandling

Den 31. oktober arrangerer Trøndelags Europakontor, Trøndelag fylkeskommune og KS Trøndelag en workshop på Verdal med utviklingen av kommunale internasjonale strategier som tema. Dette på bestilling fra Verdal, Levanger og Inntrøndelagsregionen, som alle ønsker en tettere samhandling med Europa.