EU styrker sin globale lederrolle innenfor klima- og miljøsatsing

EUs nye Kommisjonspresident, Ursula von der Leyen, taler til Europaparlamentet.

Det snakkes om offensive grønne satsinger på omtrent alle arenaer i både Norge og Brussel for tiden. FNs bærekraftsmål, sirkulærøkonomi, innovasjon og smarte løsninger for et grønt skifte står høyt på agendaen nærmest hvor enn man beveger seg. Fra EU forventes det nye lover og reguleringer, i tillegg til at de kommende EU-programmene skal vektlegge klima og miljø enda mer enn de gjør i dag.

I Trøndelags strategi for innovasjon og verdiskaping, “Et verdiskapende Trøndelag”, er bioøkonomi, sirkulærøkonomi, smarte samfunn og bærekraftig bruk av havrommet fremhevet som sentrale satsingsområder. EU og Trøndelags fokus peker med andre ord i samme retning. Har det noe å si?

– Absolutt. Som deltakere i EUs indre marked, og deltaker i mange av EUs programmer, er dette klart noe som påvirker oss. EU ønsker å utvikle nye løsninger på områder norske og trønderske aktører allerede kan masse om. Det åpner for mange nye norske og trønderske muligheter, sier daglig leder ved Trøndelags Europakontor, Heidi Fossland.

Tyske kommissær og første visepresident for Kommisjonen, Frans Timmermans, skal lede arbeidet med en European Green Deal.

Fosslands poeng er desto viktigere fordi EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020, som allerede er verdens største, vil få et enda større budsjett i EUs neste programperiode fra 2021 til 2027. Økningen gir større muligheter for at norske og trønderske aktører kan få støtte til satsing på grønn innovasjon og forskning.

Akkurat hva EUs nye “European Green Deal” vil inneholde, er det for tidlig å si noe sikkert om. Den nye Kommisjonen, ment å overta 1. desember, må i tillegg til å legge frem et forslag til en Green Deal også få denne gjennom EUs parlament og ministerråd. Hvilke klima- og miljøområder man ser et sterkt fokus på i EU nå, gir imidlertid Trøndelag grunn til å være optimistiske.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Spennende nyheter rett i innboksen