Finland inviterer til erfaringsutveksling innen sirkulærøkonomi

Paneldiskusjon under dagens arrangement i regi av finske regioner og Finlands representasjon til EU. Foto: Trøndelags Europakontor

Siden i sommer har Finland hatt formannskapet i Rådet for Den europeiske union. I sitt formannskap har nasjonen satt sirkulærøkonomi høyt på agendaen. Ett av fire agendapunkt for Finland i deres formannskapsperiode er at EU skal ta lederskap innenfor klimaspørsmål. Her understrekes det at sirkulærøkonomi spiller en viktig rolle. Med dette som bakteppe, inviterte finske regioner og Finlands representasjon til EU til en formannskapsdialog om sirkulærøkonomi i Brussel. 

Byer spiller en særdeles viktig rolle i transformasjonen mot en sirkulær økonomi, påpeker direktør for sirkulærøkonomi og grønn vekst i DG for miljø, Kestutis Sadauskas, fra EU-kommisjonen. Videre understreker Sadauskus hvor viktig det er for EU å gå i partnerskap med lokale myndigheter – byer og regioner. Grønne innkjøp, håndtering av avfall fra innbyggere og offentlige bygge- og anleggsplasser, i tillegg til transport, er områder hvor byer og regioner virkelig kan gjøre en forskjell. Sadauskas oppfordrer flere byer og regioner til å stille krav til sirkulærøkonomi i sine offentlige innkjøp. Dersom europeiske byer og regioner setter tydelige krav til sirkulærøkonomi i sine offentlige innkjøp vil det sendes et enormt signal til markedet. Det anslås at 12-14 prosent av EUs bruttonasjonalprodukt er offentlige innkjøp.

EU jobber med å legge til rette for lovverk og regler som vil endre markedet. I tillegg finnes insentiver og EU-programmer for å øke kunnskapsnivået og innovasjonskraften, slik at Europa utvikler seg mot en sirkulær økonomi.  

I Norge jobber regjeringen med en strategi for sirkulærøkonomi. Denne er ventet i 2020. I Trøndelags strategi for innovasjon og verdiskaping trekkes sirkulærøkonomi frem som ett av i alt fem overordnede utviklingsmål. Strategiens ambisjon knyttet til sirkulærøkonmi er å oppnå økt regional verdiskaping basert på smart ressursbruk, samt å minimere avfall fra produksjon og forbruk. Det regional EU-nettverket Horisont Trøndelag arrangerte i mai et forumsmøte i Trondheim hvor sirkulærøkonomi sto på dagsordenen. Forumet samlet et sterkt team av trønderske aktører, som nå er i gang med å utarbeide en Horisont-søknad for å innlede et prosjektsamarbeid innen sirkulærøkonomi med en rekke europeiske aktører. SINTEF står i spissen for arbeidet.  

Finland roses for å rette oppmerksomhet mot sirkulærøkonomi. – Vi står overfor enorme utfordringer, og en satsing på utvikling av sirkulærøkonomi er viktig både for å redusere klimaavtrykket, men også for å stoppe det massive tapet vi ser av arter i verden i dag, oppsummerte direktør Sadauskas fra EU-kommisjonen. Deling av erfaring er viktig for å kunne lykkes med en helhetlig sirkulærøkonomisatsing. Følgelig presenterte flere finske regioner sine erfaringer, som en inngang til formannskapsdialogen. Green NetFinland delte sine erfaringer fra offentlige byggeprosjekter, der tidligere bygninger og konstruksjoner resirkuleres etter riving. Koskenkorva delte erfaring fra produksjonsmetoder der 100 prosent av kornet fra produksjon av sprit gjenbrukes. Turku viste hvordan de blant annet gjennom teknologi kan identifisere innholdet i tekstiler, slik at tekstilavfall håndteres bærekraftig. Nord-Finland presenterte derimot hvordan de jobber med sirkulering innenfor gruveindustrien.  

I begynnelsen av oktober gjennomførte Finland Europeiske dager for sirkulærøkonomi i Helsinki. Hovedkonklusjonene fra dette arrangementet er at Europa må bevege seg fra å utelukkende tenke på teknologiske endringer til å legge større vekt på sosiale endringer. Det understrekes at de mest progressive samfunn innen sirkulærøkonomi besitter høy grad av sosial kapital og gjensidig tillit, samt lite korrupsjon. Derfor er det også behov for kulturelle samfunnsendringer for å transformere våre økonomier til en mer sirkulær økonomi. Finland håper at de europeiske dagene for sirkulærøkonomi blir fulgt opp, gjennom at andre europeiske byer og regioner tar stafettpinnen videre og inviterer til erfaringsutveksling. Hvem plukker opp ballen?

Formannskapet i Rådet for Den europeiske union går på omgang mellom de 28 medlemslandene i EU. Formannskapet går fra et medlem til et annet hver sjette måned. Å ha formannskapet innebærer et betydelig ansvar. Dette særlig fordi man får sette agendaen Rådet for Den europeiske union, ett av EUs viktigste beslutningsorgan.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Spennende nyheter rett i innboksen