Innherredsbyene markerte seg i Brussel

EU jobber for å skape et grønnere og mer miljøvennlig Europa. Målene er hårete og Europa skal bli klimanøytrale i 2050. For å komme dit må Europas innbyggere involveres. 

EU-kommisjonen inviterte byer og regioner til å dele sine erfaringer rundt hvordan innbyggere kan involveres for en mer miljøvennlig utvikling. I alt 6000 deltakere kom til Brussel for å ta del og lære av gode eksempler under den Europeiske uken for regioner og byer. Trøndelags Europakontor sørget for at Steinkjer, Levanger og Verdal var en av fem regioner som ble invitert til å dele hvordan de har jobbet med innbyggerinvolvering. 

Grethe Waaseth presenterer her bylaboratoriene i Innherredsbyene. Foto: Trøndelags Europakontor

Innherredsbyene har testet ut små eksperiment i bylaboratorier i Steinkjer, Levanger, Verdal knyttet til byutvikling. Her har innbyggene blitt involvert. Dette presenterte Grethe Waaseth fra Steinkjer på vegne av Innherredsbyene.

Innherredsbyene er del av et nordisk nettverk med 25 tettsteder. Sammen har tettstedene siktet mot å teste nye løsninger for små og mellomstore byer. Eksperimentene er resultat av samarbeid mellom interessehavere, privat sektor, offentlig sektor, akademia og innbyggere. Metoden Innherredsbyene og det nordiske nettverket har benyttet var interessant siden den vanlige planprosessen var snudd. Kommunene i Innherred ga innbyggere og ulike interessenter muligheten til å komme med løsninger på utfordringer som hvordan ivareta kulturarven, få en mer bærekraftig transport i tettstedene og gjøre sentrum mer vitalt.

Paneldiskusjon mellom regionene. Foto: Trøndelags Europakontor

På spørsmål fra salen understreket Waaseth at lokalpolitikerne må vise innbyggerne at de har innflytelse over beslutninger og utvikling av byen. Det må legges tilrette for åpenhet og trygghet til å dele kunnskap og innflytelse, fortsatte hun.

Deler av artikkelen har også blitt publisert i Trønderavisa og i avisa Innherred.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Spennende nyheter rett i innboksen