Trondheim og Limerick viser vei for Europas mellomstore byer

Transformasjonen er igang. Sluppen og Brattøra forvandles til energismarte bydeler. Satsingen er EU-finansiert og Trondheim og Limerick ses som fyrtårnsbyer som går foran og leder an i den europeiske omstillingen til energipositive byer.  Både Limerick og Trondheim skal utvikle og teste selvforsynte energidistrikt gjennom prosjektet +CityxChange (Positive City Exchange).

Dette er bakgrunnen for at rådmennene i Limerick og Trondheim, Pat Daly og Morten Wolden sist uke delte sine erfaringer med satsingen for et europeisk publikum under den europeiske regionuka i Brussel (European Week of Regions and Cities i Brussel). Under konferansen la rådmennene vekt på erfaringer med og planer for hvordan innbyggerne, næringslivet og forskningsmiljøer involveres tett for å gjennomføre omstillingen til fremtidens energimarked.

Engasjert publikum og gode spørsmål når ordet ble gitt til salen.

En bærekraftig europeisk økonomi avhenger av sikker, ren og skalerbar energiproduksjon. Endring av byene er viktig for å oppnå dette. Å tilrettelegge for at byer kan bli energipositive er nøkkelen til fornybarsamfunnet fordi byer er motorene for regional økonomisk vekst. Både Trondheim og Limerick vil utvikle løsninger som kan kopieres i byer over hele Europa, og gjennom dette føre an i utviklingen.

«Hvis vi klarer å finne en løsning for bærekraftig energiproduksjon på kommunalt nivå i Limerick og Trondheim, så vil disse løsningene på sikt videreføres til 600 mellomstore byer over hele Europa. Innovative prosjekter som dette, finansiert av EUs forsknings og innovasjonsprogram Horisont 2020, spiller en nøkkelrolle for energisikkerheten i Europa, og for å gjennomføre klimatiltak på en samlende måte» sa Pat Daly.

Videre uttalte Daly: «Det har alltid vært et samspill mellom lokalsamfunn og energi. De første samfunnene kom til fordi folk kom sammen rundt varmen fra leirbålet. Dette har på et vis ikke endret seg. Vår ambisjon er å skape energipositive samfunn hvor naboer kan komme sammen for å generere sin egen fornybare energi. Lokale og regionale myndigheter må nødvendigvis være drivkreftene bak denne omstillingen fordi vi som lokale myndigheter har muligheten til å skape felles plattformer for samarbeid i våre samfunn.»

Metodene som utvikles i dette prosjektet vil også legge til rette for at de to byene i Norge og Irland kan øke takten i sitt arbeid med å nå FNs bærekraftsmål. Det ble nylig klart at Trondheim skal være vertskap for et FN-senter som har som formål å fremme bærekraftige boformer som et grunnlag for urban utvikling.

“I mer enn 100 år har Norge dratt nytte av tilgang til ren og billig vannkraft. Dette har også ført til at nordmenn har hatt mindre oppmerksomhet rundt energieffektivitet og energisparing. Som følge av befolkningsvekst i byene stilles det nå større krav til effektiv bruk av den energien som er tilgjengelig, og nye måter å forsyne husholdninger med ren og billig energi. +CityxChange vil hjelpe oss med å finne nye og innovative løsninger for hvordan vi kan møte fremtidens energibehov”, uttalte Morten Wolden.

“Minst like viktig er hvordan vi, med utgangspunkt i +CityxChange, gjennomfører et felles europeisk krafttak for å engasjere lokale innovatører og næringsliv med å utvikle løsninger som møter etterspørselen etter ren energi.”

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Spennende nyheter rett i innboksen