Vi ønsker Fylkesmannen i Trøndelag velkommen som nytt medlem

Trøndelags Europakontor kobler Trøndelag og Europa. Vårt løfte er å være en europeisk kompetansepartner overfor våre medlemmer. Dette betyr at Trøndelags Europakontor sin hovedfunksjon er å koble Trøndelag inn mot EUs kunnskaps- og innovasjonsprogram, og å påvirke ny politikkutforming. Dette forstår Fylkesmannen i Trøndelag sin ledergruppe viktigheten av. Engasjementet deres ble ytterligere vekket etter et besøk hos oss i Brussel. 

Under studieturen fikk de innsikt i hvor tungt EU satser på kunnskapsbygging og å styrke den europeiske innovasjonskraften. Gjennom enorme programmer satser EU på å knytte europeiske aktører sammen om å utvikle ny kunnskap og nye ideer. Norske aktører har, gjennom EØS-avtalen, mulighet til å delta i disse på samme måte som aktører fra EUs medlemsland. 

 – Vi er glad for å bli medlem av Europakontoret. Vår visjon er å bidra til at Trøndelag blir en god region å bo, vokse og virke i. Europakontoret gir oss adgang til viktig informasjon om europeisk samarbeid og om muligheter for internasjonalt prosjektsamarbeid på en rekke områder til beste for regionen. I disse tider er åpenhet viktigere enn på lenge og Trøndelag har en lang tradisjon for samarbeid med internasjonale aktører som vi med dette støtter opp om, sier assisterende fylkesmann Øystein Johannesen. 

Dette, og det faktum at 49% av lokalpolitiske saker er direkte påvirket av EUs lover og regler, er noe stadig flere norske og trønderske aktører har begynt å få øynene opp for. For Fylkesmannen, som er statens representant i fylket, er det å være tidlig oppdatert på hva som skjer i Brussel og å kjenne til muligheter EUs kompetansesatsing kan gi Trøndelag særlig viktig. Fylkesmannen er dessuten et viktig bindeledd mellom kommunene og sentrale myndigheter innen områder som miljø, utdanning og helse. – Dette er viktige områder for EU og EUs medlemsland, som også gjerne vil utveksle best practice innenfor områdene, påpeker daglig leder ved Trøndelags Europakontor, Heidi Fossland. – Vi ser frem til å bistå med å dele denne kunnskapen og nettverkene vi har i Brussel med Fylkesmannen, fortsetter hun.

Fylkesmannens ledergruppe besøkte i starten av oktober Trøndelags Europakontor i Brussel. Her avbildet med Elisa Lironi fra ECAS. Foto: Trøndelags Europakontor.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Spennende nyheter rett i innboksen