Lansering av en norsk verdensnyhet i Brussel – med Trøndelag i spiss

Paneldiskusjon med salen. Foto: Trøndelags Europakontor

Prosjektet, initiert av Trøndelag fylkeskommune med støtte fra Klima- og miljødepartementet, tar sikte på å utvikle verdens første nullutslipps-hurtigbåt. Siden det ble lansert av klima- og miljøminister Ola Elvestuen, Fylkesordfører Tore O. Sandvik og Fylkesdirektør Samferdsel Erlend Solem tidligere i høst, har det fått mye oppmerksomhet både i og utenfor Norge. Etter en maratonuke i Brussel vil den nok bare bli større.

Stille før stormen på Polis-konferansen. Foto: Trøndelags Europakontor

Polis, et nettverk av europeiske byer og regioner som arbeider for å utvikle innovative teknologier og politikk for lokal transport, valgte å tildele prosjektet en egen ‘session’ under deres årlige konferanse med det samme de ble orientert om prosjektet av Trøndelags Europakontor og Trøndelag fylkeskommune. Sesjonen ble fullbooket.

Da Trøndelags Europakontor forsto at interessen for prosjektet ikke ville bli mettet av Polis-konferansen alene, satte vi opp et ekstra seminar på Norges hus – hvor EUs delegasjon til Norge holder til. Her holdt EU-Kommisjonen og Norges delegasjon til EU innlegg om bærekraftig maritim transport, i tillegg til at fylkeskommunen fikk presentere prosjektet sitt. Flere av de ti andre fylkeskommunene som senere har blitt med i prosjektet var også representert gjennom deltakelse fra sine regionkontor i Brussel.

Head of Unit for innovasjon og forskning i DG MOVE taler til forsamlingen. Foto: Trøndelags Europakontor

Fordi prosjektet viser hvordan man kan fremme innovasjon gjennom offentlige innkjøp, i tillegg til banebrytende grønn teknologi, deltok også et bredt utvalgt av europeiske aktører fra ulike forskningsinstitutt, universiteter og regionale og nasjonale myndigheter. Sammen med foredragsholderne, bidro de til en riktig god og nyttig diskusjon om ulike problemstillinger knyttet til bærekraftig maritim transport. Trøndelag fylkeskommune avsluttet seminaret med å invitere til et bredt partnerskap for å fortsette den videre utviklingen av prosjektet.

Paneldiskusjon med salen. Foto: Trøndelags Europakontor

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Spennende nyheter rett i innboksen