Tre milliarder euro i potten for Erasmus+ utlysningen i 2020

Utlysningen for 2020 er den siste for EUs inneværende programperiode for mobilitet og samarbeid innen utdanning, ungdom og sport. Det forventede budsjettet på tre milliarder euro åpner for at unge europeere, og da også inkludert unge trøndere, får enda flere muligheter for å erfare utenlandsopphold.

Foto: Erasmus+, Europakommisjonen.

Nytt for denne utlysningen er at EU vil sørge for at også 35 000 afrikanske studenter og ansatte ved utdanningsinstitusjoner skal få delta i programmet. Satsingen har bakgrunn i alliansen mellom Afrika og Europa med fokus på arbeidsplasser og bærekraftige investeringer. 

Erasmus+ er EUs rammeprogram for utdanning, opplæring, ungdom og idrett. Gjennom EØS-avtalen kan Norge delta i programmet på lik linje med EUs medlemsland. Norske elever og studenter står fritt til å dra nytte av tilbudet. Blant satsingsområdene i programmet er kvalitet i undervisning og opplæring, innovasjon og koblingen mellom utdanning og arbeidsliv. Programmet støtter mobilitets- og samarbeidsprosjekter innenfor hele utdanningsløpet, fra barnehage, grunnskole og videregående opplæring, til høyere yrkesfaglig utdanning, høyere utdanning og voksenopplæring.

Det er imidlertid ikke bare ungdommen som kan dra nytte av Erasmus+. Barnehagepersonell, lærere og små- og mellomstore bedrifter kan også søke om utveksling og læring gjennom programmet. For å sette mer fokus på at Erasmus+ også har egne felt som går på Sport og Aktiv Ungdom, arrangerer Trøndelags Europakontor et eget seminar om disse under Europadagene i Trondheim i mars 2020. Hit oppfordres ungdomsorganisasjoner, frivillige organisasjoner, idrettslag, ungdomsarbeidere og kommunalt ansatte til å komme. 

Ønsker du å lære mer om Erasmus+ finnes dette på nettsidene til Diku, direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning, som arbeider med å styrke kvaliteten og relevansen i utdanningen ved hjelp av internasjonale programmer og ordninger. Bufdir, barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, har utarbeidet en egen nettside om Erasmus+ Aktiv ungdom, og i samarbeid med med Diku en samlet nettside om Erasmus+. Du kan også se en video om programmet her.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Spennende nyheter rett i innboksen