Norge bringer hjem milliarder fra EU-programmet Horisont 2020

Den norske suksessen i EUs forsking- og innovasjonsprogram, Horisont 2020, fortsetter. Hele ni milliarder kroner har funnet veien fra Brussel til Norge. Trønderske aktører er godt representert blant mottakerne av disse midlene.

En grønn avtale også for Trøndelag

Som følge av et europeisk taktskifte bør trønderske bedrifter starte en bevisst tenkning rundt hvordan de kan ta en del i det grønne næringslivet som EU nå legger til rette for. Dette er budskapet i en kronikk skrevet av Vegard Helland, konserndirektør i SpareBank 1 SMN og Heidi Fossland, daglig leder ved Trøndelags Europakontor.

Trøndelag og Europa – sammen om innovasjon i offentlig sektor

Torsdag 9. januar arrangerer det regionale EU-nettverket Horisont Trøndelag et side-event på Scandic Hell, i forbindelse med Trøndelagsmøtet. Formålet er å bygge trønderske lag innenfor sirkulærøkonomi, bærekraftig lufttransport og inkludering av migranter i lokalsamfunn. Kom og bidra!

Internasjonal strategisk satsing igangsatt i Trøndelag

Politisk og administrativ ledelse fra kommuner og regionråd samlet seg på Verdal mandag 2. desember, da vi inviterte til å starte en prosess med sikte på å utvikle internasjonale strategier. Verkstedet var første trinn av i alt tre verksteder som skal fasilitere arbeidet med å øke den strategiske satsingen i de trønderske kommunene.