Internasjonal strategisk satsing igangsatt i Trøndelag

Under presentasjon om forventninger til dagen. Foto: Trøndelags Europakontor

Trøndelags Europakontor ønsker i samarbeid med Trøndelags Fylkeskommune, Fylkesmannen i Trøndelag og KS å legge til rette for at trønderske kommuner skal kunne arbeide og rette blikket internasjonalt. For å hjelpe kommuner med å starte egne internasjonale strategiutviklingsprosesser, har aktørene gått sammen om å arrangere tre verksteder for kommuner som ønsker å utvikle egne internasjonale strategier.  

Det gjennomførte verkstedet på Verdal brakte, for første gang, flere kommuner og regionråd i Trøndelag sammen for diskutere hvordan man kan igangsette og styrke strategiske internasjonale samarbeid. Ut fra tilbakemeldingene som siden er mottatt fra deltakerne, er det tydelig at dette er en svært velkommen fremgangsmåte. Det er også tydelig at de oppmøtte ser stor nytte i at kommuner tenker internasjonalt. Det er viktig, med tanke på at bred forankring er essensielt for å kunne lykkes med å få på plass gode internasjonale strategier.

Hensikten med verkstedet på Verdal, var å utforske hvordan internasjonale satsinger kan bidra til kompetansebygging og utvikling i kommuner og regioner, og inspirere til hvordan man selv kan utforme internasjonale strategier og satsinger. Trøndelags Europakontor satte fokus på viktigheten av at kommuner og regioner tenker mer internasjonalt, med tanke på at det finnes en rekke muligheter i Europa som trønderske aktører i større grad både kan og bør ta i bruk.

-Solid deltakelse på verkstedet viser at trønderske kommuner og regionråd har fått øynene opp for potensialet for tettere samhandling internasjonalt. Det er svært positivt, sier daglig leder av Trøndelags Europakontor, Heidi Fossland.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Spennende nyheter rett i innboksen