En nasjonal pilot for å påvirke Horisont Europa innenfor feltet bioøkonomi

Trøndelag kan tjene som et nasjonal eksempel på utvikling av bioøkonomien og være en plattform for påvirkning av Horisont Europa fra norsk side. Foto: Erling Fløistad, NIBIO.

EUs Horisont Europa (2021-2027) er under utvikling. Norges forskningsråd ønsker å legge til rette for målrettet norsk påvirkning av det kommende programmet, samt styrke samarbeidet mellom norske nettverk og sentrale beslutningstakere og prosesser som foregår i EU, slik at en større andel av midlene kommer til gode for verdiskaping i Norge.

I tråd med smart spesialiseringsprinsippet, som EU anbefaler å skreddersy politikk etter, har samarbeidspartnerne i denne sammenheng valgt å se på de unike bioøkonomi-mulighetene som finnes i Trøndelag, så vel som nasjonalt. Vi skal samle et bredt nettverk for å få innspill til ønsket innretning av forsknings- og innovasjonsbehov og muligheter i Horisont Europa”, sier prosjektleder Lars Bendik Austmo fra NIBIO. “Innretningen på verdens største forsknings- og innovasjonsfond Horisont Europa er viktig for utviklingen av den regionale og nasjonale bioøkonomisektoren, fortsetter forskningsleder ved Ruralis Magnar Forbord. Sammen skal vi fremover søke å påvirke utformingen av det kommende EU-programmet Horisont Europa”, legger daglig leder i Trøndelags Europakontor Heidi Fossland til.

NIBIO og Ruralis vil gjennom prosjektet tilrettelegge for et koordinert samarbeid innenfor bioøkonomi og rekruttere flere FoU- og næringsaktører til å bli med i nettverket. Nettverket vil rette oppmerksomhet om muligheter, forsknings- og innovasjonsbehov innenfor bioøkonomi – og forsøke å påvirke utformingen av Horisont Europa i linje med disse. Prosjektpartnerne vil opprette kontakt med relevante aktører i Trøndelag, for å invitere til dialog om faglige innspill til Horisont Europa. Trøndelags Europakontor i Brussel vil få rollen som koordinator inn mot EU, og forsøke å fremme og ivareta regionale og nasjonale interesser innenfor feltet. Daglig leder Heidi Fossland uttaler at det i denne sammenheng er et mål i seg selv å søke innspill fra andre norske regioner, slik at kontoret kan fremme en samlet norsk posisjon inn mot Horisont Europa. 

Europakontoret vil, som del av sitt arbeid, ha løpende kontakt med aktører som EU-Kommisjonen, relevante nettverk som ERRIN og CPMR, NorCore (Norges kunnskapskontor i Brussel), EUs delegasjon til Norge og de andre norske regionkontorene i Brussel. 

Aktører som EUs delegasjon til Norge, NHO Brussel, SINTEF, Trøndelag fylkeskommune, norske regionkontor i Brussel, Norges forskningsråd, samt en norsk ekspert i kommisjonen har allerede sagt at de ønsker å stille opp og bidra inn med strategisk rådgiving, deling av nettverk og kunnskap. Flere er velkomne med i dette. Jo flere jo bedre”, avslutter de tre prosjektansvarlige. 

Mer informasjon kan fås hos:

Lars Bendik Austmo, Nibio, tlf. 92058678, [email protected]

Heidi Fossland, Trøndelags Europakontor, tlf: 92255820, [email protected]

Magnar Forbord, Ruralis, tlf. 93449761, [email protected] 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Spennende nyheter rett i innboksen