Forskningsrådet bevilget midler til en trøndersk bioøkonomiregion

Det ble suksess da NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi), Ruralis og Trøndelags Europakontor gikk sammen for å søke midler fra Forskningsrådet til medvirkning i utforming av Horisont Europa. 

Forskningsrådet mottok totalt 27 søkere, som søkte om 24,87 millioner fra Horisont Europa, som er det hittil største rammeprogrammet for forskning og innovasjon i EU. Den suksessfulle Trøndelag trioen var en av 13 norske aktører som fikk sin del av de 9 millionene som var øremerket medvirkning rundt Horisont Europa. Formålet med utlysinga er å øke medvirkning og spesielt samarbeid mellom norske nettverk og den sentrale prosessen i EU.

I søknaden ønsker de tre aktørene å stimulere til et norsk koordinert samarbeid innenfor bioøkonomi, samt deltagelse fra norske aktører i arbeidet med å ivareta norske interesser i utformingen av Horisont Europa. Det skal rette søkelyset på forskings og utviklingsmuligheter i trøndelagsregionen innenfor bioøkonomi. Regionen har et spesielt konkurransefortrinn innenfor bioøkonomi med sin unike geografi og mangfold av bioressurser. Søknaden som vant frem la vekt på at det er «kjente ressurser, men uante muligheter». Med denne støtten kan man utforske videre mulighetene innenfor bioøkonomi på tvers av sektorer, næringer og fagområder. Trøndelags Europakontor skal være med å bidra inn mot EU, da det fremover vil kreves en større og tydeligere tilstedeværelse i Brussel.

Andre som fekk støtte i trøndelagsregionen var SINTEF med fleire prosjekt. For mer informasjon om hvilke aktører som fikk støtte, kan man lese mer på Forskningsrådets nettsider. (lenke her). 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Spennende nyheter rett i innboksen