Hvordan er det med din interesse for Europa?

Europa er i endring. Dette får lite eller ingen oppmerksomhet i media, selv om vi i aller høyeste grad påvirkes. Er det ok for deg? Daglig leder ved Trøndelags Europakontor, Heidi Fossland, inviterer Trøndelag til debatt. 

Ny Europarådgiver med ettertraktet kompetanse innenfor klima

Vi ser fremover, og benytter hjemmekontorperioden til å fortsette arbeidet med eksisterende prosjekter, mens vi samtidig tilegner oss ny digital kompetanse og igangsetter nye prosjekter. Med Karoline Olsen Flåte snart på plass som ny Europarådgiver ved kontoret, fortsetter vi det viktige arbeidet med å koble Trøndelag og Europa. 

Tid for å tenke nytt!

Covid-19 gjør nå at vi over en periode ikke vil møtes fysisk. Vår aktivitet slutter ikke av den grunn – snarere girer vi opp noen hakk. Situasjonen tvinger oss til å tenke nytt. I dette ligger det muligheter.