Hvordan er det med din interesse for Europa?

Daglig leder ved Trøndelags Europakontor, Heidi Fossland, inviterer Trøndelag til debatt. Foto: Nord universitet.

Fra Trøndelag sitt kontor i Brussel er vi vitne til et Europa i endring. Den siste måneden har EU lagt frem en rekke lover og strategier som vil påvirke oss i Norge i stor grad. Det er ukjent for de aller fleste nordmenn. Kanskje også for deg? Har du for eksempel hørt om det nye europeiske klimalovverket, den nye industrisatsingen eller strategien for å gjøre den europeiske økonomien mer sirkulær? Sannsynligheten er stor for at du ikke har hørt om disse satsingene. Årsaken er ikke at nyhetsbildet kun har kretset om korona-pandemien den siste uka. Det har over flere år har vært skrevet og formidlet lite i norsk presse fra Europa.

Norske medier og vi nordmenn er lite opptatt av det som skjer i Europa og EU, hevdes det i en artikkel i journalistenes eget fagtidsskrift. Dette begrunnes i historiske årsaker og handler blant annet om tidligere opphetede EU-debatter i tillegg til tette bånd til USA etter andre verdenskrig. Derfor underkommuniserer media utvikling av betydning for oss, og vi ender opp med konsekvenser vi ikke kan forutse. Vi forstår ikke fullt ut hva som skjer hos våre nærmeste samarbeidspartnere og allierte, eller hvorfor det skjer. Vi forstår heller ikke helt hvordan vi kan ta del i politikkutformingen eller utviklingen. Denne generelle manglende interessen hos media og hos oss nordmenn gir oss derfor utfordringer.

Utviklingen i Europa og EU er nemlig av stor betydning for vårt nærings -og samfunnsliv. Totalt går hele 80 % av vår eksport til Europa, og 60 % av varene vi importerer kommer fra Europa. En stor del av lovverket som vedtas i EU blir gjeldende hos oss, og våre forskningsmiljø og næringsliv deltar i stadig større grad i EUs store forsknings- og innovasjonsprogrammer. Med en så stor europeisk aktivitet er det viktig å kjenne til hva som skjer av utvikling og initiativer.

Norske myndigheter og en rekke interesseorganisasjoner er heldigvis på ballen. Ingen steder i utlandet har Norge en større ambassade enn i Brussel, EUs hovedstad. Vi i Trøndelag er også til stede i Brussel, der Trøndelags Europakontor er lokalisert like ved EUs institusjoner. Helt siden 2001 har fylkeskommunen, flere trønderske kommuner, bedrifter og forskningsinstitutter gått sammen om en felles trøndersk permanent tilstedeværelse i hjertet av Europa. Her jobber vi for å styrke trønderske interesser. Vi knytter kontakter og skaper gode allianser med andre regioner, interesseorganisasjoner og europeiske nettverk som vi har felles interesse med, og som vi kan lære av og bygge ny kunnskap med. Vi er tett på og søker å gjøre oss bemerket, slik at EUs utforming av strategier, lovverk og nye kunnskaps- og innovasjonsprogrammer innrettes i tråd med våre interesser. I tillegg sørger vi for at regionale aktører får ta del i den europeiske kunnskapsbyggingen og innovasjonskraften. Vår erfaring er at vi blir tatt på største alvor. Vår erfaring er også at manglende interesse hos media nasjonalt og i Trøndelag hemmer oss, og gjør det mer utfordrende å ligge i forkant av utviklingen.

Avisa Nidaros skiller seg fra mange andre aviser, og viser interesse for det som skjer i Europa. Blant annet har de gitt meg spalteplass en gang i måneden, der jeg er invitert til å formidle mine betraktninger om det som skjer i Europa. Utfordringen blir da, om artikkelen i journalistenes tidsskrift har rett, at media generelt er lite interessert i å rapportere fra Europa og EU fordi du som leser ikke vil ha interesse av å lese det som skrives. Derfor ønsker jeg å høre med deg, hvordan er det med din interesse for det som skjer i Europa?

Skrevet av Heidi Fossland, daglig leder ved Trøndelags Europakontor.

Kronikken ble først publisert av Nidaros mandag 23. mars 2020.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Spennende nyheter rett i innboksen