Ny Europarådgiver med ettertraktet kompetanse innenfor klima

Foto: Privat.

I disse dager, da verden er satt litt på hodet, er det fremdeles stor aktivitet ved Trøndelags Europakontor. Vi ser fremover, og utforsker kommunikasjonsmuligheter innenfor både webinar og podcast. Med oss på dette teknologiske kompetanseløftet har vi Karoline Olsen Flåte, ansatt som ny Europarådgiver fra og med 30. mars. Karoline har en bachelorgrad i Internasjonal Markedsføring fra BI Handelshøyskole og en mastergrad fra London School of Economics and Political Science i Samfunnspolitikk, med spesialisering i migrasjon og klimaendringer. 

Med et ønske om å skape en større internasjonal forståelse, har hun som student tilegnet seg erfaring fra Australia, Kina, Storbritannia og Frankrike. Videre har Karoline arbeidserfaring som saksbehandler ved Utenriksdepartementets Generalkonsulat i Shanghai, Kina, og som konsulent ved FNs migrasjonsorgan i Geneve, Sveits. Etter fullført mastergrad høsten 2019, har hun også utdypet sin kunnskap innen klimaspørsmål gjennom å tilegne seg erfaring fra FNs klima organ, UNFCCC. Her jobbet hun med å støtte ikke-statlige aktører i å ta ambisiøse klimatiltak for å nå målene i Parisavtalen. Denne kunnskapen kommer godt med i en tid når flere av våre trønderske medlemmer blir påvirket av EUs nye klimalover og er i en fase der man må tenke nytt for å få til en grønn omstilling. 

Karoline ser frem til å ta i bruk sin internasjonale erfaring og representere trønderske interesser i EU-hovedstaden. Videre gleder hun seg spesielt til å finne muligheter for å styrke Trøndelagsregionens samarbeid med relevante aktører i Brussel. – Jeg ser frem til å være en del av Trøndelags Europakontors viktige arbeid spesielt innenfor klima, sier Karoline entusiastisk. Vi ønsker henne varmt velkommen! 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Spennende nyheter rett i innboksen