Trønderske og europeiske løsninger går hånd i hånd – aktører med bærekraft i fokus

Den Europeiske Union satser høyt på bærekraft gjennom sin nye vekststrategi den Europeiske Grønne Avtalen – dette passer Trøndelag godt.

Trøndelag er en region med sterke kunnskapsmiljøer, et rikt naturbasert næringsliv, industri, teknologi- og oppstartsbedrifter. Trønderske kunnskapsmiljø, offentlig sektor og næringsliv har over lengre tid jobbet strategisk med et grønt skifte i tråd med FNs bærekraftsmål og EUs europeiske grønne avtale.

Green Stock – Zero Emission Developments AS
Foto: SpareBankstiftelsen SMN

En trøndersk bedrift som tar tak for en bærekraftig omstilling av regionens næringsliv er SpareBank 1 SMN. I tillegg til å ha ansatte med spesielt ansvar for bankens bærekraftstrategi gjennomfører banken konkrete tiltak, blant annet for å mobilisere bankens kunder. Sparebankstiftelsen SMN følger på og lyste sist måned ut tre stipend for å hedre aktører som bidrar til et grønt skifte. Stipendene er fra 500.000 kroner til 250.000 kroner. De som fikk tildelt stipendene i år var Green Stock Zero Emissions AS, Biodrone AS og Metapod AS. Disse bedriftene nådde kriteriene om prosjektenes miljøeffekt i forhold til bærekraftsmålene og den lokale betydningen prosjektene har. Alle tre bedrifter utmerker seg i bærekraftige og innovative løsninger som vil komme regionen og miljøet til gode. 

Trøndelag fylkeskommune på sin side har under behandling en klimaomstillingsplan som har til hensikt å beskrive hvordan Trøndelag fylkeskommune skal jobbe mot en klimanøytralt Trøndelag i 2030. Trøndelag kan ta en foregangsrolle i klimaomstillingen med utgangspunkt i regionens styrker. Til grunn for denne planen ligger både internasjonale og nasjonale forpliktelser. 

Forskningsmiljø og universitet som Sintef og Nord universitet har visjon om en grønnere framtid. SINTEF’s teknologi for et bedre samfunn skal nåes gjennom SINTEF sin rolle for å levere løsninger for bærekraftig utvikling, og å skape verdier gjennom kunnskap, forskning og innovasjon. Nord universitet sin visjon globale utfordringer – regionale løsninger løfter fram at regionale løsninger er grunnlaget for å møte globale utfordringer som klima, energi, mat og helse. Rollen til Nord universitet er å bidra med kunnskap som en forutsetning for bærekraft. 

Selv om mange trønderske aktører virker å være på ballen, så er det en utfordrende tid vi går inn i og det kommer til å kreve mange nye endringer. Derfor er det interessant og viktig for Trøndelag å ta del i EUs virkemidler for det grønne skifte. Allerede i september 2020 lyser EU ut en rekke nye forsknings- og innovasjonsprosjekter knyttet til The European Green Deal, med et samlet budsjett på en milliard euro. Disse utlysningene byr på muligheter for at trønderske aktører kan bygge kunnskap sammen med Europa, gjennom å utvikle nye løsninger som gjør oss bedre rustet til å møte fremtiden. Trøndelags Europakontor følger kontinuerlig med på EUs strategier og forsknings- og innovasjonsvirkemidler. Videre fremmer vi nå trønderske posisjoner knyttet til regionale forskningsbehov og -styrker innenfor en rekke fagområder, på vegne av våre medlemmer.  

circularpic040319
Foto: Europakommisjonen

Blant virkemidlene som nå har blitt lansert under den Europeiske Grønne Avtalen er EUs nye handlingsplan for sirkulær økonomi og den nye industristrategien. Handlingsplanen for sirkulær økonomi er en del av den industrielle strategien, og skal sikre et mer grønnere og konkurransedyktig Europa. Stikkordene for handlingsplanen er redusere, gjenbruk og resirkulere, og legger derfor frem tiltak for hele livsløpet til et  produkt. Her legges det også spesielt fokus på at digitale løsninger kan være en pådriver for sirkulær økonomi. EUs nye industristrategi skal på sin side reflektere Europa sine verdier og markedstradisjoner. Den skal sette rammene og gi både politisk og lovgivende retning som er avgjørende for å tilby den sikkerhet som er nødvendig for både investorer, innovatører og industri.

Utviklingen med Covid-19 fører til flere omprioriteringer fremover. Den Europeiske Grønne Avtalen skal fortsette som planlagt, men flere ikke-essensielle områder blir nedprioritert og den planlagte datoen for lansering blir utsatt med flere uker. To av av strategiene som denne utsettelsen i første omgang blir gjeldende for er biodiversitet og farm to fork


Plastrydding langs elva Orkla. Foto: Ronny Danielsen

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Spennende nyheter rett i innboksen