Følg Trøndelags Europakontor sin webinarserie!

28. april starter vi webinarserien med en samtale om EUs nye vekststrategi European Green Deal. En strategi som vil påvirke oss i Trøndelag. Webinaret vil belyse hvordan offentlige og private aktører i Trøndelag kan dra nytte av den europeiske satsingen, der et grønt skifte skal gi verdiskaping, arbeidsplasser og vekst. 

I European Green Deal ligger også satsinger på bioøkonomi og bærekraftig mobilitet. Vi vil i senere webinarer se på trønderske muligheter dette kan gi for disse områdene, blant annet gjennom å utforske verdens største forsknings- og innovasjonsprogram Horisont. Vi vil også belyse hvordan Europa kan bidra til revitalisering av sørsamisk språk og kultur. 

Relevante personer i Trøndelag vil dele sine tanker og erfaringer. Deltakere inviteres til å komme med spørsmål og innspill. Sammen ønsker vi å gjøre webinarserien til en god samtalestarter i regionen. 

Første webinar Hvilke muligheter kan vekststrategien European Green Deal gi Trøndelag? 28. april kl.10.00

Med webinaret om Hvilke muligheter kan vekststrategien European Green Deal gi Trøndelag? ønsker vi å bidra med kunnskap om hvordan trønderske aktører kan dra nytte av og delta inn i den europeiske bærekraftige vekststrategien. Vi inviterer relevante personer fra Trøndelag og Norge til å kaste lys rundt muligheter europeisk samarbeid bringer. Samtalen vil bli ledet av daglig leder ved Trøndelags Europakontor, Heidi Fossland. For å belyse dette temaet har vi invitert inn Nils Røkke og Bård Wathne Tveiten fra SINTEF, Anders Bjartnes fra Norsk klimastiftelse og Jan-Eilert Nilsen fra SpareBank1 SMN. 

Meld deg på webinaret her. 

Neste webinar vil rette oppmerksomhet om Hvilken rolle kan det offentlige Trøndelag ta i Europas vekststrategi the European Green Deal? og vil finne sted 12. mai kl. 10.00-10.30

Ta en titt på vårt kommende webinar program for våren 2020. Del gjerne dette webinar programmet med kollegaer eller andre som kan ha nytte av denne informasjonen. 

Program våren 2020 

Hvilke muligheter kan vekststrategien European Green Deal gi Trøndelag? 28/04 kl 10:00 – 10:30 

Med moderator Heidi Fossland fra trøndelags Europakontor, Nils A. Røkke, Bærekraft direktør SINTEF, Bård Wathne Tveiten, Markedsdirektør EU Forskning og Innovasjon SINTEF,  Anders Bjartnes, Ansvarlig redaktør i Energi og Klima og redaktør for Norsk Klimastiftelse, og Jan-Eilert Nilsen, Bærekraftsansvarlig i SpareBank 1 SMN.

Klikk her for mer informasjon om arrangementet og påmelding. 
Hvilken rolle kan det offentlige Trøndelag ta i satsingen European Green Deal?12/05 kl 10:00 – 10:30 

Hvilken betydning vil European Green Deal kunne få for offentlig sektor som samfunnsutvikler og tjenesteutvikler? Hvordan kan det offentlige bidra til at Trøndelag ligger i front av utviklingen? Dette er noe av det vi skal se nærmere på i samtale med våre paneldeltakere fra offentlig sektor. 
Mer informasjon om paneldeltakere og påmelding kommer snart.
Bioøkonomiregionen Trøndelag – Verdiskaping gjennom europeisk kunnskapsbygging19/05 kl.10:00 – 10:30

Vi ser nærmere på Trøndelag sine styrker innen bioøkonomifeltet og hvordan europeisk samskaping og samhandling innen forskning kan forløse regionens verdiskapingspotensiale. 
Mer informasjon om paneldeltakere og påmelding kommer snart.
Trøndelag + Verdens største forsknings- og innovasjonsprogram Horisont = Økt innovasjonskraft!26/05 kl. 10:00 – 10:30 

Hvilke muligheter ligger det i å delta i EUs Horisont-program? I samtale med  trønderske aktører med erfaring fra programmet ser vi nærmere på hvordan en kan dra nytte av deltakelse. 
Mer informasjon om paneldeltakere og påmelding kommer snart.
Bærekraftig transport – Europeisk innovasjon og kunnskapsbygging som vei til trøndersk transportutvikling09/06 kl.10:00 – 10:30 

Under dette webinaret ser vi nærmere på transport og mobilitet sin sentrale rolle i EUs nye vekststrategi European Green Deal. Vi vil også se på Trøndelags potensiale til å delta inn i EUs kunnskapsbygging innen mobiltetsområdet samt de nye Horisont-utlysningene som lanseres i juni. 
Mer informasjon om paneldeltakere og påmelding kommer snart.
Hvorfor bør det tenkes europeisk for å heve sørsamisk tematikk og revitalisere det sørsamiske språket?16/06 kl. 10:00 – 10.30 

Hvordan styrke utviklingen av sørsamisk språk og kultur i 2020, og ligger det muligheter i å bringe sørsamisk tematikk til Europa og Brussel? 
Mer informasjon om paneldeltakere og påmelding kommer snart.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Spennende nyheter rett i innboksen