Vi vet at etter regn kommer sol! Trøndelag må omstille i en grønnere retning

Heidi Fossland, daglig leder i Trøndelags Europakontor. Foto: Nord Universitet

I følge det internasjonale pengefondet (IMF) er vi inne i en økonomisk krise på nivå med de harde 1930-årene. På det verste var arbeidsledigheten i Norge da oppe i 33 % og det eksisterte en omfattende sosial nød. Det sies imidlertid at kriser og motgang gjør oss mer nyskapende. Tiåret var også en viktig tid for omstilling med industriell fornyelse og ekspansjon. Med dette bakteppet skulle en nesten tro at EUs kommisjonspresident Ursula von der Leyen kunne se inn i framtiden, og så virusets effekter, da hun like før jul lanserte Europas nye vekststrategi. Hun var inspirert av den amerikanske presidenten Franklin D. Roosevelt sitt reformprogram “New Deal” som skulle få USA ut av de harde trettiårene. Hun kalte den nye europeiske vekststrategien for en “Green Deal”, eller på norsk “grønn giv”. For det handler om å tenke nytt rundt hvordan en skal skape en bærekraftig økonomisk vekst.

Satsingen er svært omfattende. EUs topp-politikere vil gjøre det grønne skiftet sentralt i gjenoppbyggingen av Europa etter koronakrisen. Med nye klimalover som vil skape et grønt europeisk marked og ti-talls milliarder kroner skal Europa rett og slett forandres. Målet er å skape flere arbeidsplasser og å gjøre Europa klimanøytral innen 2050.

Vi er godt skodd til å ta del i den nødvendige innovasjonen som må til. Trøndelag er av Europas mest innovative regioner og troner på en femtende plass av i alt 238 europeiske regioner i følge EUs rangering i 2019. Det finnes mye innovasjonskraft i våre bedrifter, offentlige organisasjoner og forskningsmiljø. Nå handler det om å løfte blikket.

Sintefs direktør for bærekraft Nils Røkke oppfordrer sine kolleger til å tenke stort. Sintef har som mange andre bedrifter vært tvunget til å permittere. Deres strategi for vekst fremover handler om å lykkes ute, i Europa. “For å lykkes med å skape verdier hjemme, må vi lykkes ute”, skriver Røkke i Sintefs blogg. I juli lanserer EU-kommisjonen de første 10 “green deal” milliarder kronene til forsknings- og innovasjonsprosjekt. Sintef skal være klare og gripe mulighetene dette bringer. De har for lengst startet forberedelsene, men mobiliserer nå ytterligere.

Trondheim og Trøndelag kan ta ledende rolle i den europeiske grønne omstillingen, med utgangspunkt i våre styrker. Trøndelag fylkeskommune legger nå planer for hvordan regionen skal kunne omstille seg. Ambisjonen er et klimanøytralt Trøndelag allerede i 2030. I løpet av våren vil en klimaomstillingsplan behandles politisk. Næringslivet mobiliserer også.

Konsernsjef Jan-Frode Janson i SpareBank 1 SMN har sterkt anbefalt sine bedriftskunder å omstille i grønnere retning. Selv har banken ansatte med spesielt ansvar for bærekraftig strategisk satsing. Bankens tredje største eier, Sparebankstiftelsen, deler ut et samfunnsutbytte for å dytte samfunns- og næringsutviklingen i grønnere retning. I 2019 fikk ideelle organisasjoner med et bærekraftig formål tilsammen 3,5 million kroner. Så langt i år er tre stipend på totalt en million kroner utdelt.

Trøndelag er en region med sterke kunnskapsmiljøer, et rikt naturbasert næringsliv, industri, teknologi- og oppstartsbedrifter i tillegg til en offensiv offentlig sektor. Trønderske kunnskapsmiljø, offentlig sektor og næringsliv har over lengre tid jobbet strategisk med et grønt skifte. Dette kan fremover bære frukter.

Vi vet at etter regn kommer sol! For å mane sola raskere fram vil det være smart å løfte blikket og å tenke nytt. Europas grønne giv åpner for nye muligheter. Nye løsninger og et nytt og grønnere europeisk marked vil skapes. Forberedelsene til innovasjonsløpet er igang. Vi i Trondheim og Trøndelag er godt skodd for å delta i denne konkurransen!

Skrevet av Heidi Fossland, daglig leder ved Trøndelags Europakontor.

Kronikken ble først publisert av Nidaros mandag 20. april 2020.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Spennende nyheter rett i innboksen