Et alvorlig truet språk finnes ennå midt iblant oss

– Språk er avgjørende for identiteten til et menneske. Midt blant oss lever et språk som er alvorlig utrydningstruet. Under 1000 mennesker snakker sørsamisk, skriver daglig leder, Heidi Fossland, i en kronikk først publisert i avisa Nidaros. Hun peker videre på behovet for å sette revitalisering av sørsamisk på den politiske agendaen i EUs institusjoner.

Gullstandard i trøndersk bioøkonomi?

Trøndelag har gode forutsetninger for å lykkes med økt verdiskaping innen bioøkonomi. Europa rigger en ny periode for verdens største forsknings- og innovasjonsprogram. Vi må ta del i innovasjonskraften som skapes. Dette er hovedbudskapet i debattinnlegg skrevet av Gunn-Turid Kvam fra Ruralis, Lars-Bendik Austmo fra Nibio og Heidi Fossland, daglig leder hos Trøndelags Europakontor.