– Språk er avgjørende for identiteten til et menneske. Midt blant oss lever et språk som er alvorlig utrydningstruet. Under 1000 mennesker snakker sørsamisk, skriver daglig leder, Heidi Fossland, i en kronikk først publisert i avisa Nidaros. Hun peker videre på behovet for å sette revitalisering av sørsamisk på den politiske agendaen i EUs institusjoner.

Les mer

Til arbeidet ved Trøndelags Europakontor tar hun med seg erfaringer fra arbeid som praktikant ved Norges faste delegasjon til OSSE i Wien og som førstekonsulent i Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku). I Diku fikk hun god innsikt i internasjonalt utdanningssamarbeid og mobilitet i Erasmus+, og ikke minst oversikt over EUs satsinger på…

Les mer

Trøndelag har gode forutsetninger for å lykkes med økt verdiskaping innen bioøkonomi. Europa rigger en ny periode for verdens største forsknings- og innovasjonsprogram. Vi må ta del i innovasjonskraften som skapes. Dette er hovedbudskapet i debattinnlegg skrevet av Gunn-Turid Kvam fra Ruralis, Lars-Bendik Austmo fra Nibio og Heidi Fossland, daglig leder hos Trøndelags Europakontor. 

Les mer

Trøndelags Europakontor inviterer til webinaret Trøndelag + Verdens største forsknings- og innovasjonsprogram Horisont = Økt innovasjonskraft! Tirsdag 26. Mai kl. 10.00-10.30.  Horisontprogrammet er åpent for norske bedrifter og organisasjoner, og webinaret er for deg som jobber i offentlig sektor, er en del av et forskningsmiljø eller er ansatt i en nytenkende og fremoverlent bedrift som…

Les mer

Bioøkonomi omfatter de delene av økonomien som benytter fornybare biologiske ressurser fra land og sjø til å produsere mat, biomaterialer, bioenergi og bioprodukter. Det ligger et stort potensiale i en bærekraftig og sirkulær satsing på bioøkonomi. Anvendt på riktig måte kan bioøkonomien sikre mattrygghet og bedre ernæring, samt redusere forurensning, føre til lavere utslipp av…

Les mer