Webinar: Hvilken rolle kan det offentlige Trøndelag ta i satsingen European Green Deal?

Med dette inviterer vi til et webinar med en samtale om hvilken rolle det offentlige Trøndelag kan ta i EUs vekststrategi European Green Deal, eller på norsk Europas grønne giv, tirsdag 12.mai kl 10.00 – 10.30. Gjennom Europas grønne giv legger EU til rette for at Europa kan vokse og komme seg ut av koronakrisen gjennom en rettferdig, grønn og bærekraftig omstilling. Dette innebærer blant annet å skape konkurransedyktig produksjon, flere arbeidsplasser og ettertraktet kompetanse. EU sin ambisjon er å gjøre Europa klimanøytralt innen 2050. Vekststrategien bygger på både Parisavtalen og FNs bærekraftsmål, og legger konkrete planer for alle områder som blir berørt av klimaendringer. 

Tanker og hovedessensen bak dette arrangementet 

Som samfunns- og tjenesteutvikler er offentlig sektor sentral premissleverandør i samfunnsutviklingen, og kan bestille bærekraftige løsninger, samt sette krav om ressurseffektiv produksjon og ansvarlig ytelse av tjenester. Vi stiller spørsmålet: “Hvordan kan offentlig sektor i Trøndelag forberede seg på The European Green Deal, gripe mulighetene som strategien innebærer og ligge i front av en bærekraftige utviklingen?” 

Samtalen vil bli ledet av daglig leder ved Trøndelags Europakontor, Heidi Fossland. For å belyse tematikken har vi invitert Fylkesmann Frank Jenssen, Klimakoordinator fra Trøndelag Fylkeskommune Mari Bern og Håkon Okkenhaug, Næringssjef i Levanger kommune. 

Meld deg på webinaret: Hvilken rolle kan det offentlige Trøndelag ta i satsingen European Green Deal?  

Ta en titt på vårt kommende webinarprogram for våren 2020. Del gjerne programmet med andre som kan ha nytte av denne informasjonen.

Oppdatert program våren 2020


Hvilken rolle kan det offentlige Trøndelag ta i satsingen European Green Deal?
12/05 kl 10:00 – 10:30 

Hvilken betydning vil European Green Deal kunne få for offentlig sektor som samfunnsutvikler og tjenesteutvikler? Hvordan kan det offentlige bidra til at Trøndelag ligger i front av utviklingen? Dette er noe av det vi skal se nærmere på i samtale med våre paneldeltakere fra offentlig sektor. 

Med Fylkesmann Frank Jensen, Klimakoordinator i Trøndelag fylkeskommune Mari Bern og Håkon Okkenhaug, Næringssjef i Levanger Kommune. 

Mer informasjon om paneldeltakere og påmelding trykk her.

Bioøkonomiregionen Trøndelag – Verdiskaping gjennom europeisk kunnskapsbygging
19/05 kl.10:00 – 10:30

Vi ønsker å formidle Trøndelag sine styrker innen bioøkonomifeltet og peke på trønderske stjerneeksempel innenfor jordbruk, havbruk og skogbruk. Videre ønsker vi å belyse relevante sider ved EUs satsing på bioøkonomi og utforske hvordan deltakelse i europeisk forskning og innovasjon ytterligere kan forløse regionens verdiskapingspotensiale. 

For påmelding trykk her.

Trøndelag + Verdens største forsknings- og innovasjonsprogram Horisont = Økt innovasjonskraft!
26/05 kl. 10:00 – 10:30 

Hvilke muligheter ligger det i å delta i EUs Horisont-program? I samtale med  trønderske aktører med erfaring fra programmet ser vi nærmere på hvordan en kan dra nytte av deltakelse. 

For påmelding trykk her.

Bærekraftig transport – Europeisk innovasjon og kunnskapsbygging som vei til trøndersk transportutvikling
09/06 kl.10:00 – 10:30 

Under dette webinaret ser vi nærmere på transport og mobilitet sin sentrale rolle i EUs nye vekststrategi European Green Deal. Vi vil også se på Trøndelags potensiale til å delta inn i EUs kunnskapsbygging innen mobiltetsområdet samt de nye Horisont-utlysningene som lanseres i juni.
 
Med paneldeltaker Beate Kvamstad-Lervold, spesialrådgiver i SINTEF Ocean og leder av SINTEFs konsernsatsing på mobilitet, Erlend Solem Fylkesdirektør for samferdsel i Trøndelag Fylkeskommune og Knut Thomas Kusslid, Havnedirektør i Trondheim Havn. 

For påmelding trykk her.

Hvorfor bør det tenkes europeisk for å heve sørsamisk tematikk og revitalisere det sørsamiske språket?
16/06 kl. 10:00 – 10.30 

Hvordan styrke utviklingen av sørsamisk språk og kultur i 2020, og ligger det muligheter i å bringe sørsamisk tematikk til Europa og Brussel? 

For påmelding trykk her.

Internasjonal strategi i koronatider 
23/6 kl. 10:00 – 10:30 


Mer informasjon om paneldeltakere og påmelding kommer snart.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Spennende nyheter rett i innboksen