Vi ønsker Ruralis velkommen som nytt medlem!

-Vår ambisjon med medlemskap er å kunne bli med i enda flere europeiske forskningsprosjektet, sier Direktøren hos Ruralis, Svein Frisvoll. Institutt for rural- og regionalforskning (Ruralis) ble tatt opp som nytt medlem av kontoret 12. juni 2020.

Mil etter mil etter mil

– Kan du se for deg en 100 mil lang sammenhengende rekke lastebiler hver dag, fra Oslo til Trondheim og tilbake igjen? Dette spørsmålet stilles av daglig leder ved Trøndelags Europakontor, Heidi Fossland, i en kronikk om utfordringene knyttet til godstransport og bærekraftig mobilitet publisert i avisa Nidaros.

Webinar: Hvorfor det bør tenkes europeisk for å heve sørsamisk tematikk og revitalisere sørsamisk språk?

Midt blant oss i Trøndelag har vi et utrydningstruet språk, sørsamisk, og en kultur få i majoritetsbefolkningen kjenner godt. Dette selv om det samiske er blitt mer synlig de siste årene, flere markerer den samiske nasjonaldagen den 6. februar, flere går med gapta (tradisjonell samisk drakt) og samiske saker får større plass i media. Behovet for å heve kunnskapsnivået og stoltheten blant oss alle for det samiske er likevel sterkt tilstede.