-Vår ambisjon med medlemskap er å kunne bli med i enda flere europeiske forskningsprosjektet, sier Direktøren hos Ruralis, Svein Frisvoll. Institutt for rural- og regionalforskning (Ruralis) ble tatt opp som nytt medlem av kontoret 12. juni 2020.

Les mer

Hvilke muligheter kan vekststrategien European Green Deal gi Trøndelag?  Med Nils A. Røkke, Bærekraft direktør SINTEF, Bård Wathne Tveiten, Markedsdirektør EU Forskning og Innovasjon SINTEF, Anders Bjartnes, Ansvarlig redaktør i Energi og Klima og redaktør for Norsk Klimastiftelse, og Jan-Eilert Nilsen, Bærekraftsansvarlig i SpareBank 1 SMN. Hvilken rolle kan det offentlige Trøndelag ta i satsingen…

Les mer

– Kan du se for deg en 100 mil lang sammenhengende rekke lastebiler hver dag, fra Oslo til Trondheim og tilbake igjen? Dette spørsmålet stilles av daglig leder ved Trøndelags Europakontor, Heidi Fossland, i en kronikk om utfordringene knyttet til godstransport og bærekraftig mobilitet publisert i avisa Nidaros.

Les mer

Et utrydningstruet språk, som det sørsamiske, er mye mer enn bare et kommunikasjonsmiddel. Et språk er avgjørende for identiteten til et menneske, og er en viktig bærer av kultur, historie, tradisjoner, tilhørighet, hukommelse og være- og levemåter. I tillegg inneholder urfolksspråk mye verdifull kunnskap om vår fortid. Språk kan bare holdes i live hvis det…

Les mer