Mil etter mil etter mil

Heidi Fossland, daglig leder ved Trøndelag Europakontor
Heidi Fossland, daglig leder ved Trøndelag Europakontor.

Så mye forventes godstransporten å øke daglig frem til 2050. Vi vil selvsagt merke det i Trondheim og Trøndelag.

Statens godsanalyse fra siste nasjonale transportplan visualiserer godt hvordan godstransporten frem til 2050 vil vokse mil etter mil etter mil, med 240 millioner tonn, fordelt på 20 tonns lastebiler i 250 arbeidsdager. Det estimeres at 80 % av veksten vil komme på vei.

Dette til tross for at norske myndigheter helt siden 1990-tallet har hatt mål om å få overført mest mulig langtransport av gods fra vei til sjø og jernbane. Det blir en formidabel økning av antall vogntog langs våre veier, med rundt 50 000 flere vogntog i 2050. Vanskelig å se for deg hva dette kan bety?

En ting står klart, en slik situasjon vil skape store utfordringer i trafikken, og vi vil i verste fall oppleve en kollaps i varetransporten. I Trondheim har vi over tid hatt en fortettingspolitikk. Bra for miljøet og den interne transporten i byen, men utfordrende når lastebil etter lastebil skal levere sine varer til byens befolkning. Det er ikke sikkert det er den første milen som blir problemet, sannsynligvis er det heller den siste kilometeren når godset skal lastes inn hos mottaker.

Flere byer i verden opplever nå at de siste 100 meterne må lastes til fots, fordi infrastrukturen ikke har kapasitet nok. For Trondheim, som fremover skal motta større godsmengder, vil utfordringene kunne bli store. Hvordan vi skal håndtere dette i byen vår er uvisst.

Det som er sikkert er at noe må gjøres, og det kreves vilje til å tenke nytt. Løsningene finner vi ikke kun lokalt, regionalt eller nasjonalt. Vi må kaste blikket utover til Europa og resten av verden. Skoene som du kjøper i Midtbyen er som et eksempel produsert utenfor Norge. Kjolen du kjøper via Zalando eller hos andre nettbaserte handlesteder transporteres også fra utlandet. Skal vi sikre en effektiv og bærekraftig leveranse av de varene vi ønsker oss, er vi avhengige av at transportsystemet fungerer internasjonalt, og spesielt i vårt omland i Europa.

Vi deler utfordringer både når det gjelder å sikre en effektiv transport, samt å nå vårt felles mål om å være klimanøytrale innen 2050. Nå legger EU en europeisk strategi for å utvikle en smartere og mer bærekraftig mobilitet. Hvordan Europa skal løse godsutfordringen er en viktig del av strategien. Bare det å lykkes med klimamålet vil det kreve 90 % reduksjon i transportutslippene i Europa innen 2050. Den bærekraftige mobilitetsstrategien ventes i løpet av 2020. Jakten på smarte og bærekraftige løsninger starter de med samtidig. Allerede i september går startskuddet gjennom EUs lansering og utlysning av flere innovasjonsprosjekt i millionklassen, med et spesielt fokus på å finne løsninger for smartere og grønnere havner og flyplasser.

Det er god grunn til å utfordre hvordan vi i dag organiserer infrastruktur for terminaler og godstransport, og ikke minst stille spørsmålet: Vil dagens terminalstruktur være en bærekraftig modell for nødvendig varetransport i framtida? Så langt har godstransport vært stemoderlig behandlet nasjonalt, til tross for at nasjonale planer tydelig tegner et ubehagelig fremtidsbilde. Trøndelag fylkeskommune har sett behovet for å agere, og har bestilt en kunnskapspakke hos Sintef og NTNU. Nå har de inngått en omfattende samarbeidsavtale for å kartlegge og definerer behov og utfordringer som må løses for bylogistikken, knutepunkter, infrastruktur, modeller og verktøy som behøves for beslutningsstøtte. I tillegg utredes hvordan godstransporten skal kunne bli mer bærekraftig. Målet er å finne løsninger som i nær fremtid, og på lengre sikt, skal løse fremtidens godsutfordringer.

Fylkeskommunen har tjuvstartet jakten på fremtidsrettede godstransportløsninger. Vi ved Trøndelags Europakontor har invitert til å utforske om nye løsninger kan finnes i samarbeid med Europa. Sintef står klare til å søke europeiske partnerskap og delta i den EU finansierte jakten etter løsninger. Fylkeskommunen har fulgt opp og invitert bredt til workshop.

Startskuddet har gått! Trønderske transportaktører inviteres med og utfordres til å tenke nytt.

Det forventes en fremtidig økning i godstransport i Trøndelag. Hvordan kan vi sørge for en bærekraftig utvikling? Foto: Astrid Bjørgen.

Denne kronikken ble først publisert i avisa Nidaros 15. juni 2020.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Spennende nyheter rett i innboksen