Trøndelags Europakontor sin webinarserie våren 2020

Hvilke muligheter kan vekststrategien European Green Deal gi Trøndelag? 

Med Nils A. Røkke, Bærekraft direktør SINTEF, Bård Wathne Tveiten, Markedsdirektør EU Forskning og Innovasjon SINTEF, Anders Bjartnes, Ansvarlig redaktør i Energi og Klima og redaktør for Norsk Klimastiftelse, og Jan-Eilert Nilsen, Bærekraftsansvarlig i SpareBank 1 SMN.

Hvilken rolle kan det offentlige Trøndelag ta i satsingen European Green Deal?

Hvilken betydning vil European Green Deal kunne få for offentlig sektor som samfunnsutvikler og tjenesteutvikler? Hvordan kan det offentlige bidra til at Trøndelag ligger i front av utviklingen? Dette er noe av det vi skal se nærmere på i samtale med våre paneldeltakere fra offentlig sektor. Med Fylkesmann Frank Jensen, Klimakoordinator i Trøndelags fylkeskommune Mari Bern og Håkon Okkenhaug, Næringssjef i Levanger Kommune.

Bioøkonomiregionen Trøndelag – Verdiskaping gjennom europeisk kunnskapsbygging

Vi ønsker å formidle Trøndelag sine styrker innen bioøkonomifeltet og peke på trønderske stjerneeksempel innenfor jordbruk, havbruk og skogbruk. Videre ønsker vi å belyse relevante sider ved EUs satsing på bioøkonomi og utforske hvordan deltakelse i europeisk forskning og innovasjon ytterligere kan forløse regionens verdiskapingspotensiale. Med paneldeltakerne Gudrun Langthaler fra Norges Forskningsråd, Kirsten Værdal fra Trøndelag Fylkeskommune og Lars-Bendik Austmo fra Nibio. 

Trøndelag + Verdens største forsknings- og innovasjonsprogram Horisont = Økt innovasjonskraft!

Hvilke muligheter ligger det i å delta i EUs Horisont-program? I samtale med  trønderske aktører med erfaring fra programmet ser vi nærmere på hvordan en kan dra nytte av deltakelse. Med paneldeltakere Tor Ivar Eikaas, leder ved Norges forskningsråds Brusselkontor Morten Wolden, Kommunedirektør i Trondheim kommune, Christina Wår Hanssen, EU rådgiver i SINTEF og Bernhard Kvaal senior-prosjektleder i teknologienheten hos TrønderEnergi.

Bærekraftig transport – Europeisk innovasjon og kunnskapsbygging som vei til trøndersk transportutvikling

Under dette webinaret ser nærmere på hvordan utvikle en bærekraftig godstransport i Trøndelag, og hva et europeisk samarbeid kan bety. Vi vil også se på Trøndelags potensiale til å delta inn i EUs kunnskapsbygging innen mobiltetsområdet samt de kommende Horisont-utlysningene. Med Beate Kvamstad-Lervold, spesialrådgiver i SINTEF Ocean og leder i SINTEFs konsernsatsing på mobilitet, Erlend Solem Fylkesdirektør for samferdsel i Trøndelag Fylkeskommune og Knut Thomas Kusslid, Havnedirektør i Trondheim Havn.

Hvorfor bør det tenkes europeisk for å heve sørsamisk tematikk og revitalisere det sørsamiske språket?

Hvordan styrke utviklingen av sørsamisk språk og kultur i 2020, og ligger det muligheter i å bringe sørsamisk tematikk til Europa og Brussel? Med professor ved Nord Universitet og musiker Frode Fjellheim, musiker Marja Mortensson, utdanningsdirektør for Fylkesmannen i Trøndelag Erik Stene og Hildegunn Bjørgen fra Kulturrådet.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Spennende nyheter rett i innboksen