Vi ønsker Ruralis velkommen som nytt medlem!

Trøndelags Europakontor avholdt nylig sitt siste styremøte før sommeren. Styret ser at pågående satsinger der vi kobler kontorets medlemmer på Europas kunnskaps- og innovasjonssatsing vil styrkes innen blant annet bioøkonomifeltet med Ruralis som medlem i foreningen. Under møtet, som foregikk digitalt, kunne Trøndelags Europakontor med stor glede ønske Ruralis velkommen som nytt medlem av foreningen.

Direktør Svein Frisvoll
Foto: Jonathan Stone, Studio G

Ruralis har et godt inntrykk av jobben kontoret gjør for å kople trøndersk næringsliv og FoU-miljøer opp mot europeiske satsinger, og ønsker nå å ta del i dette. Frisvoll viser til at Ruralis har over flere år hatt en bra portefølje av forskningsprosjekter finansiert av EU.  

– Det er en uttalt målsetting i norsk forskningspolitikk at en større andel av norsk forskning skal finansieres via EU – og konkurransen er skarp. Vår ambisjon med medlemskapet er å kunne bli med i enda flere europeiske forskningsprosjekter enn vi allerede er. Vi har forventning om at et medlemskap i Trøndelags Europakontor kan gi oss bedre innblikk i politikken bak utlysningene. Vi har også en forventning om at medlemskapet skal øke kjennskapen til Ruralis i trøndersk næringsliv, sier Frisvoll. 

Ruralis er gode på å bygge bro mellom vitenskap av høy kvalitet og relevans og brukerbehov. Dette er viktige kvaliteter å ta med seg videre i europeisk sammenheng, for bedre å benytte de muligheter som finnes. Ruralis sitt  helhetlige perspektiv og samfunnsvitenskapelige styrke vil være et positivt tilskudd til Trøndelags Europakontor sin medlemsmasse. 

Foto: Jonathan Stone, Studio G

Ruralis – Institutt for rural- og regionalforskning har et nasjonalt ansvar for teoretisk og metodisk utvikling av tverrfaglige ruralstudier, og er et av de ledende fagmiljøene i Europa innen tverrfaglige rurale studier, med et omfattende internasjonalt og nasjonalt samarbeid. Forskningen omfatter følgende hovedområder: – Lokalsamfunn, bygdeliv og kultur, -Ressursforvaltning, utmark, miljø og landskap, -Næringsutvikling, landbruk, havbruk og verdikjeden for mat, – Kommunal- og regionalutvikling, samhandling bygd og by, sentrum og periferi.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Spennende nyheter rett i innboksen